Hlavní > Trauma

VSD a armáda v roce 2020 - jsou nebo nejsou přijati do armády?

Berou do armády z VSD? Jedná se o naléhavou a zajímavou otázku, protože za konceptem vegetativní vaskulární dystonie se mohou skrývat různé projevy. Lékaři jsou na takové věci pozorní. A proto budou pokusy vyhnout se nutnosti sloužit pod touto diagnózou odsouzeny k neúspěchu. To stojí za zmínku hned. Protože někteří mladí muži věří, že bude snadné se schovat za tak docela neurčitý koncept.

Ve skutečnosti je nemožné tuto chorobu zfalšovat. Lékaři pečlivě zkontrolují papíry i stav osoby. Výsledkem bude zjištění pravdy. A za simulaci je pokuta. Pokud nemoc skutečně existuje, stane se otázka, zda jsou vzati do armády s VSD, skutečně relevantní. Jedná se o vážné onemocnění, které v každodenním životě vytváří mnoho problémů..

Vezmou do armády s VSD: podrobnosti otázky

Existuje názor, že toto onemocnění není závažné. U některých rekrutů je snadné simulovat. Experti z vojenského úřadu pro registraci a zařazení jsou však již dlouho zvyklí na pokusy skrývat se před touto diagnózou před armádou. A téměř v polovině případů není přítomnost syndromu rozpoznána..

Praxe je však následující. Pokud nemoc skutečně existuje, může být pro člověka fyzický i emoční stres nebezpečný. Proto by jim mělo být zabráněno nebo minimalizováno..

Mít všechny potřebné dokumenty zjednoduší práci lékařů. Pomůže vám také sdělit jim pravdu. Konečná diagnóza je stanovena výhradně v nemocničním prostředí. Musíte tam ležet bezchybně. V důsledku toho by se VSD jako diagnóza měla objevit na seznamu propuštění. V tomto případě je třeba uvést, že je doprovázen krizemi a mdlobami. V situaci, kdy takové dokumenty neexistují, a ještě více, pokud mladík nešel k lékařům s příslušnými příznaky dříve, nebudou propuštěni.

Jsou odvezeni do armády s VSD za přítomnosti patologických stavů?

Obecně se VSD nepovažuje za důvod k propuštění osoby ze služby. Pokud toto onemocnění probíhá bez patologických a nebezpečných stavů. Existují však i další případy, kdy stav brance vyžaduje zvláštní pozornost. A když je propuštěn podle jiných článků, přímo nebo nepřímo souvisejících s touto chorobou.

Pokud má tedy mladý muž období ztráty sluchu, zraku nebo prostorové orientace, mělo by to rozhodně přilákat pozornost lékařů a sloužit jako důvod pro propuštění z armády. Totéž platí pro situace s pravidelným mdloby, tachykardií nebo bolestmi srdce, tlakovými rázy, obdobím slabosti a závratě. Kromě toho by záchvaty paniky měly také přitahovat pozornost, pokud k nim dojde..

V případě pochybností však budou předepsána další vyšetření, která odhalí pravdu a diagnostikují současný stav mladého muže. Moderní medicína obecně rozlišuje následující typy VSD:

 • Pro hypertenzní typ - dva typy, s nízkým a vysokým krevním tlakem;
 • Smíšený typ - s tlakovými rázy a bolestmi hlavy;
 • Srdeční typ - když je tachykardie, není dostatek vzduchu, dochází k poruchám srdečního rytmu.

Takže sloužit nebo ne?

Obecně platí, že s mírnou závažností VSD je možné sloužit. A když mluvíme o hypertenzních projevech, pak se zde uvolňují s tlakovými indikátory od 145 nebo 155 a od 90-100. Pokud má mladý muž touhu jít do služby, nebo pokud je stále vyslán, musí i přes tuto diagnózu varovat lékaře v místě služby před přítomností takové nemoci. Kromě toho by je měl pravidelně navštěvovat, aby měřil tlak a byl vyšetřován. Pokud je to nutné, upravte stav léky.

Ve většině situací je služba s takovou diagnózou možná. Výjimkou jsou situace, kdy nastanou vážné komplikace. Musíte být na to připraveni, pokud je čas jít na vojenskou registrační a zařazovací kancelář na lékařskou prohlídku. Mnoho lékařů si navíc je jisté, že zdravý životní styl, správná výživa a čerstvý vzduch pomohou s takovým problémem vyrovnat. Stejně jako fyzická aktivita, která bude také prospěšná. Někdy to pomůže a nemoc zmizí. Každý organismus je však jiný. Stres někdy vede ke zhoršení pohody. Ani v této situaci však voják nezůstane bez pomoci..

V situaci, kdy se nemoc náhle zhorší, by měl být mladý muž poslán do nemocnice, aby mu bylo poskytnuto úplné ošetření. Pokud to však nepomůže, je bojovník obvykle uveden do provozu a vrácen domů. Zpravidla mohou být pověřeni projevy přetrvávající migrény, hypotenze nebo hypertenze, arytmií, problémů s dýchacím systémem atd. Existují tak závažné exacerbace, i když ne často. Zpravidla jsou spojeny s fyzickým přetížením, spánkovým deficitem, psychologickým stavem.

Místo závěru

Při formulování odpovědi na otázku, zda jsou přijati do armády s VSD, je třeba poznamenat, že vegetativní-vaskulární dystonie sama o sobě není důvodem pro výjimku ze služby. Někdy je však doprovázen nebezpečnými příznaky nebo izolovanými chorobami, které přitahují pozornost lékařů a mohou být důvodem k osvobození. Pokud neexistují žádné související problémy tohoto druhu, branec jde sloužit do kategorie B-3 a může sloužit v řadě vojáků, s výjimkou elity. Pokud jsou doprovázeny zdravotní problémy, jsou hodnoceny samostatně, přičemž se primárně zaměřují na harmonogram nemocí..

Kategorie vojenské zdatnosti

Poznámka: Článek pojednává o subarachnoidálních, intracerebrálních a jiných intrakraniálních krváceních, cerebrálním infarktu, přechodných cerebrovaskulárních příhodách, discirkulační encefalopatii a důsledcích cévních lézí mozku a míchy.

Ustanovení „B“ zahrnuje:

 • vegetativní-vaskulární dystonie s častými (1 nebo vícekrát za měsíc) krizí doprovázenými jednoduchými a křečovými mdlobami, potvrzené lékařskými dokumenty.

Položka "D" zahrnuje:

 • různé formy migrény se vzácnými záchvaty;
 • vegetativní-vaskulární dystonie se vzácnými krizemi.

Osoby náchylné k mdlobám jsou podrobeny důkladnému vyšetření a léčbě.

Přítomnost vegetativní-vaskulární dystonie je prokázána pouze v případech, kdy nebyly identifikovány žádné jiné nemoci doprovázené dysfunkcemi autonomního nervového systému.

Osoby náchylné k mdlobám nejsou vhodné pro řízení vozidel, ani pro práci ve výškách, v blízkosti pohybujících se strojů, ohně a vody.

Pokud osoba trpí tímto problémem a je skutečně přítomna, je nutné včas konzultovat lékaře. Musel to zaznamenat do lékařského záznamu. To v budoucnu pomůže vyřešit problémy s lékařskou radou. Mluvit o takovém problému na poslední chvíli nemá smysl. Komise tomu pravděpodobně nebude věnovat pozornost.

VVD a armáda

Vegetovaskulární dystonie a armáda

Vegetovaskulární dystonie (VVD) je na seznamu nejčastějších onemocnění branců, kteří se snaží získat osvobození od branné povinnosti ze zdravotních důvodů. Některým rekrutům se podaří získat vojenské ID pro VVD, zatímco jiní jsou uznáni za způsobilí pro boj. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, zda jsou vzati do armády s VSD a jak se zbavit ponoru s touto chorobou..

Vegetovaskulární dystonie je onemocnění charakterizované zhoršenou funkcí autonomního nervového systému, který reguluje fungování vnitřních orgánů. Brankář s VSD může mít problémy s krevním oběhem, dýcháním, trávením, pocením a metabolismem. VSD se vyznačuje poklesy tlaku, abnormálními srdečními rytmy, bolestmi hlavy, slabostí a únavou, bolestí srdce, pocitem tíhy na hrudi a dušností..

Existují čtyři hlavní typy vegetativní-vaskulární dystonie:

 1. VSD hypertenzního typu. Vyznačuje se vysokým krevním tlakem (horní hodnota je až 140 mm Hg. Art.)
 2. VSD na hypotonickém typu. Nízký krevní tlak, s vysokou pravděpodobností mdloby.
 3. VSD smíšeného typu. Existuje nestabilita krevního tlaku, citlivost v oblasti srdce, pomalý nebo rychlý srdeční tep, závratě a bolesti hlavy.
 4. VSD srdečního typu. Není dostatek vzduchu, dochází k přerušení práce srdce, sinusové arytmie, tachykardie.

Je možné získat vojenský lístek na VSD?

Samostatně diagnóza „Vegetovaskulární dystonie“ není důvodem pro osvobození od branné povinnosti a získání vojenského průkazu ze zdravotních důvodů. Ve většině případů je branec pouze s touto diagnózou uznán za vyhovujícího omezením bojových zbraní (B-3).

Konceptu se ale můžete zbavit, pokud kromě VSD dojde k následujícím faktorům:

 • Pokud jsou hodnoty tlaku vyšší než 140 mm Hg, což odpovídá stupni I hypertenze, dojde k hypertenznímu typu VSD;
 • Pokud byly v lékařských zprávách zaznamenány mdloby a byly také diagnostikovány hypotonické VSD;
 • Pokud dojde k vážnému porušení srdce, stejně jako VSD srdečního typu.

Jak ukazuje naše dlouhodobá praxe, pro brance je velmi obtížné samostatně se zbavit konceptu z VVD. Jedná se o poměrně časté onemocnění a vojenský úřad pro registraci a zařazení ve většině případů této diagnóze nevěnuje pozornost. Abyste s VSD nechodili do armády, musíte mít opravdu vážnou anamnézu souvisejících nemocí.

Vezmou do armády s VSD (vegetativní-vaskulární dystonie)?

Rozhodněme se o hlavní otázce, je to převzato do armády z VVD? Neurocirkulační astenie je charakterizována syndromem vegetativně-vaskulárních poruch s nedostatečnou odpovědí krevního tlaku a nervového systému na jakékoli podněty, které se mohou objevit v nevhodnou dobu a stát se problémem v práci nebo studiu. Vegeto-vaskulární dystonie s hypotenzními reakcemi (hypotonická forma) se liší od fyziologické hypotenze zdravých lidí, kteří si nedělají žádné stížnosti, zachovávají si svou schopnost pracovat, schopnost snášet zátěž a vykonávat povinnosti vojenské služby s hodnotami krevního tlaku 90/50 - 100/60 mm Hg... Ve všech případech by měla být vyloučena symptomatická hypotenze způsobená chorobami endokrinního systému, gastrointestinálního traktu, plic atd. Tato diagnóza je v lékařských dokumentech velmi častá, protože vegetativní-vaskulární dystonie je „skládkou diagnóz“. Lékaři vojenského úřadu pro registraci a zařazení neberou brance s touto diagnózou vážně a považují je za simulátory. Je důležité si uvědomit, že diagnóza je provedena bez selhání při stacionárním nastavení. Mladý člověk by měl podstoupit vyšetření a ošetření v nemocnici a souhrn propuštění by měl indikovat diagnózu vegetativně-vaskulární dystonie s mdlobami a krizemi. Stavy mdloby musí být na ambulantní kartě zaznamenány opakovaně, jinak nemá smysl počítat s vyloučením z konceptu.

Vezmou do armády s vegetativně-vaskulární dystonií?

Téměř vždy se dostávají do armády s vegetativně-vaskulární dystonií, protože tato diagnóza není nezávislou chorobou a lékaři se domnívají, že se jedná o kombinaci příznaků jiných nemocí. Příznaky VSD mohou být:

 • časté mdloby;
 • bolest v srdci;
 • záchvaty arytmie;
 • prudký pokles síly a celková slabost;
 • dezorientace ve vesmíru;
 • nesystémový závrat;
 • náhlá ztráta zraku nebo sluchu;
 • panický záchvat.

Samozřejmě, s přihlédnutím ke všem výše uvedeným projevům, může být branec odstraněn z vojenské služby, ale k tomu bude nutné prokázat přítomnost VSD. Lékaři vojenské komise určitě pošlou brance k dalšímu vyšetření.

Lékaři rozlišují následující typy VSD:

 • hypertenzní typ, VSD je doprovázen vysokým krevním tlakem;
 • hyponický typ VSD, kde je pozorován nízký krevní tlak;
 • smíšený typ VSD, který je charakterizován náhlými změnami tlaku, častými bolestmi hlavy;
 • srdeční typ, který se vyznačuje řadou srdečních příznaků: selhání srdečního rytmu, nedostatek vzduchu, tachykardie, různé bolesti srdce atd..

Další často kladenou otázkou od rodičů a branců je, zda jsou přijímáni do armády s VSD na hypertenzní typ? Ano, u hypertenze může být mladý muž uznán za nezpůsobilého k výkonu vojenské služby s přidělením kategorie způsobilosti B, ale zároveň při vyšetřování zdravotního stavu z Vojenského registračního a zařazovacího úřadu musí být zaznamenána diagnóza hypertenze, a nikoli VSD hypertenzního typu, s takovou diagnózou rozhodne lékařská rada o vojenský nábor.

Draftování do armády a VVD

Pokud jde o vojenskou registrační a zařazovací kancelář, musí každý branec pochopit, že v téměř 100% případů s diagnózou VSD půjde sloužit do armády. Někteří branci v armádě s dystonií z fyzické námahy se mohou mnohem zhoršit, zvláště pokud mají vegetativní-vaskulární dystonii hypertenzní typu a obávají se zvýšení tlaku po dobu delší než jeden měsíc. Abyste se těmto problémům vyhnuli, zjistěte, s jakými chorobami nejsou užíváni, aby mohli vypracovat kompetentní plán vyšetření a aby nebyli vzati do armády z armády.

Shrneme-li výše uvedené, poznamenáváme, že samostatná diagnóza vegetativně-vaskulární dystonie nemůže být důvodem pro osvobození od vojenské služby. Pokud nejsou detekovány žádné doprovodné nemoci, lze branci přiřadit kategorii fitness B-3, což naznačuje omezení typu vojáků. V našem článku rekruti dostali odpověď na otázku, zda je možné sloužit v armádě s diagnózou vegetativní dystonie, takže vegetativní dystonie a armáda jsou docela kompatibilní. Pamatujte, že pokud je to nutné, můžete vždy získat bezplatnou konzultaci s našimi specialisty a položit otázky ohledně osvobození od armády ze zdravotních důvodů, získání vojenské zdravotní karty a stanovení vaší kategorie zdraví na základě stávajících lékařských dokumentů..

Vezmou do armády s VSD v roce 2020?

Mnoho mladých lidí ve vojenském věku používá ne zcela poctivé metody, aby se zabránilo službě v armádě. Pokud se však rozhodnete skrýt před službou za takovou diagnózou, jako je VSD, buďte připraveni na to, že vojenští lékaři to jednoduše neberou. Jako důkaz toho, že mladý muž trpí touto chorobou, budete muset předložit lékařský záznam, který zaznamená všechny návštěvy lékaře. Ale i když se vám podaří prokázat přítomnost této nemoci, pamatujte na následující - s takovou diagnózou jsou nejen vyřazeni ze služby v ozbrojených silách, ale také nejsou najati, můžete také zapomenout na vstup na univerzitu (viz odložení z armády o studium).

Proto vám doporučujeme pečlivě zvážit klady a zápory. A teď se pojďme zabývat hlavní otázkou, zda berou do armády z VSD? Spravedlivě je třeba poznamenat, že v naší zemi je VSD považována za frivolní chorobu. A lékaři z vojenské komise považují brance s tímto syndromem za simulátory ve 47,1% případů. Je třeba poznamenat, že VSD je nebezpečné a komplexní onemocnění, při kterém silný fyzický a emoční stres může způsobit nenapravitelné poškození zdraví..

Na co bych chtěl rekruty upozornit, je diagnóza stanovena bez selhání ve stacionárních podmínkách. Mladý muž by měl ležet v nemocnici a forma propuštění by měla říkat - diagnóza vegetativně-vaskulární dystonie s mdlobami a krizemi. Pokud mdloby nejsou zaznamenány v dokumentech, to znamená, že se mladý muž s takovým problémem neobrátil na lékaře, nemá smysl počítat s propuštěním z armády.

Vezmou do armády vegetativní dystonii?

S vegetativní dystonií v naší zemi jsou vzati do armády, protože tato diagnóza není nemoc, lékaři se domnívají, že se jedná o kombinaci příznaků jiných nemocí. Ale protože lékaři chápou, jak nebezpečná je VSD, docela často pověřují mladé lidi ve věku branné povinnosti podle jiných článků. Ve skutečnosti za přítomnosti VSD patologické stavy, jako jsou:

 • Časté mdloby
 • Bolest v oblasti srdce
 • Poklona
 • Ztráta orientace
 • Závrať
 • Ztráta zraku nebo sluchu
 • Panický záchvat

Samozřejmě, vzhledem ke všem výše uvedeným příznakům by bylo celkem logické odstranit brance z armády, ale přítomnost VSD bude muset být prokázána. Pokud mají lékaři z vojenské komise nějaké podezření, je branec poslán k dalšímu vyšetření.

Lékaři rozlišují čtyři typy VSD:

 • Hypertenzní typ, VSD je doprovázen vysokým krevním tlakem
 • Hypertenzní typ VSD, kde je naopak nízký krevní tlak
 • U smíšeného typu se tento typ VSD vyznačuje náhlými poklesy tlaku, častými bolestmi hlavy
 • Srdeční typ, doprovázený takovými příznaky: selhání srdečního rytmu, nedostatek vzduchu, tachykardie

Další často kladenou otázkou od rodičů a branců je, zda jsou přijímáni do armády s VSD na hypertenzní typ? Ano, s hypertenzí může být mladý muž vyřazen z vojenské služby, ale zároveň musí existovat takové důvody: systolický tlak není nižší než 145/155, diastolický tlak je v rozmezí 90/100.

Draftování do armády a VVD

S diagnózou VSD je možné sloužit, zejména v případech, kdy se nevyskytují neuropsychiatrické příznaky. Policista, který vstoupí do služby, však musí upozornit armádní lékaře, že se mohou objevit příznaky doprovázející VSD. Nebude také nadbytečné podstoupit vyšetření, kontrolovat krevní tlak a v případě potřeby používat speciální léky.

Pokud jde o vojenskou registrační a zařazovací kancelář, musí každý branec pochopit, že v 97 případech ze 100 diagnostikovaných VSD je povoleno sloužit v armádě. Mnoho lékařů si navíc je jisté, že dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu, neustálá fyzická aktivita a správně vyvážená strava mohou úplně vyléčit brance z takového onemocnění, jako je vegetativně-vaskulární dystonie. Lékaři s čistým svědomím zároveň posílají do armády mladé lidi, kteří si uvědomují, že pokud se něco stane, dostane bojovník na místě služby první pomoc..

Samozřejmě bychom neměli popírat skutečnost, že někteří rekruti s vegetativní-vaskulární poruchou budou mít prospěch ze všech výše uvedených podmínek. Může se normalizovat krevní tlak, bolest v oblasti srdce zmizí a astmatické záchvaty se již nebudou objevovat. Někteří bojovníci z výcviku cvičení se však mohou mnohem zhoršit, zejména pokud je vegetativní-vaskulární dystonie doprovázena hypertenzí. Přečtěte si článek o tom, jaké nemoci nejsou do armády přijímány, abyste mohli vypracovat správný plán průzkumu.

Zhoršení pohody s VSD ve službě

Velmi často existují situace, kdy před nasazením do armády měla VVD mírnou formu a již ve službě byly její projevy znatelnější. Existují dobře odůvodněná vysvětlení: za prvé, nadměrná fyzická námaha, málo času na odpočinek, duševní přetěžování. Všechny výše uvedené faktory jsou schopné vyvolat exacerbaci této nemoci. V případě vážného nepohodlí je armádní lékař povinen poslat vojáka do nemocnice. Pokud se léčba ukáže jako neúčinná, může být bojovník propuštěn. Voják je poslán domů, když se na pozadí vegetativní dystonie objeví patologické stavy jako: migréna, těžká arytmie, neuróza, hypotenze, nepravidelnosti dýchacího systému a mnoho dalšího..

Výstup

Stručně řečeno, je třeba se zaměřit na skutečnost, že samostatná diagnóza vegetativně-vaskulární dystonie nemůže být důvodem pro osvobození od vojenské služby. Pokud nejsou detekovány žádné doprovodné nemoci, lze branci přiřadit kategorii zdraví B-3, což naznačuje omezení typu vojska. Doufáme, že po přečtení tohoto článku dostali branci odpověď na otázku, je možné sloužit v armádě s diagnózou vegetativně-vaskulární dystonie? Podrobnější informace lze získat čtením armádního dokumentu „Časový plán nemocí“, který je volně dostupný.

Pamatujte, že kromě vás se nikdo nemůže postarat o vaše zdraví.!

Vezmou do armády s VSD v roce 2020

Mladí lidé, kteří čekají na předvolání, mají problémy s autonomním nervovým systémem a mají celkem rozumný zájem o to, zda jsou VSD a armáda kompatibilní, nebo budou muset sloužit, navzdory patologii.

Co je VSD

Měli byste vědět, že vegetativní-vaskulární dystonie není samostatné onemocnění, protože je kombinací různých příznaků, které naznačují poruchu v těle..

Většina moderních lékařů je skeptická vůči této patologii a věří, že pacienti s takovou diagnózou skutečně mají určitá onemocnění, která nebyla identifikována: hypertenze, hypotenze, endokrinní poruchy, ischemie, onemocnění štítné žlázy, duševní choroby, dysfunkce centrálního nervového systému a další.

Úzkostné stavy charakteristické pro VSD však nelze ignorovat:

 • tachykardie;
 • slabost, ztráta síly;
 • prudká změna nálady;
 • pravidelné tlakové rázy;
 • periodická částečná ztráta zraku;
 • silné bolesti hlavy, závratě;
 • časté mdloby, záchvaty paniky, dezorientace.

Vážné příznaky, které mladého člověka neustále trápí, se mohou stát vážnou překážkou při absolvování neodkladné služby a celkový stav kdykoli zhoršit..

Vezmou do armády vegetativní dystonii

Zaměstnanci komisariátu jsou obvykle podezřelí z toho, že se mladí lidé snaží vyjádřit příznaky VSD, přičemž tuto kategorii rekrutů považují za potenciální únosce.

Nestačí si stěžovat na migrénu, vysoký / nízký krevní tlak, to vše může být indikátorem dočasného stavu: vzrušení, špatný zdravotní stav, nezdravý životní styl, důsledek dalších faktorů, které nejsou překážkou vojenské služby.

Pokud jsou lékaři upozorněni jasnými známkami, které naznačují konkrétní nemoc, s největší pravděpodobností dostane muž doporučení, aby podstoupil úplné vyšetření / léčbu.

V některých případech je přiřazena kategorie „G“ vhodnosti, mladý muž dostane zpoždění šest měsíců. Poté se budete muset dostavit ke druhé zkoušce ve vojenské registrační kanceláři.

Získané pozitivní výsledky, navzdory dříve zaznamenané vegetativní-vaskulární dystonii v lékařském záznamu, umožní bojovníkovi svobodně sloužit..

V jakých případech můžete počítat s osvobozením od služby s diagnózou VSD

Je třeba poznamenat, že téměř všichni mladí muži s vegetativně-vaskulární dystonií jsou bezpečně posláni do armády. Při provádění lékařské prohlídky provádějí lékaři, kteří jsou součástí lékařské komise, vyšetření, průzkum a při stanovení kategorie způsobilosti pro armádu se spoléhají na „plán nemocí“.

Po prozkoumání seznamu lze nemoc VSD nalézt v článku 24, kde jsou uvedeny požadované podmínky, které umožňují branci vyhnout se výkonu vojenské služby z důvodu zdravotního stavu:

 • závažné exacerbace se ztrátou vědomí (mdloby) opakující se alespoň jednou za měsíc;
 • každé mdloby musí být zdokumentovány zdravotníky.

Těmto bodům je možné vyhovět pouze při léčbě v nemocnici pro zjištěné základní onemocnění.

Mladí muži, kteří pravidelně trpí palpitacemi, závratě nebudou schopni předložit platné argumenty tím, že půjdou na službu s přiřazenou kategorií „B“. Ojedinělé případy mdloby také nebudou překážkou splácení dluhu vlasti.

Občané, kteří se nechtějí připojit k rekrutům, kteří se obávají, zda budou přijati do armády s vegetativní dystonií, by se měli spolehnout na další patologické stavy, které zaručují osvobození od vojenské služby.

Jak mohu získat vojenské ID na VSD

Navzdory nedůvěryhodnému vnímání této diagnózy lékaři existují správné kroky, jak se armádě vyhnout.

Vegetovaskulární dystonie je rozdělena do čtyř typů:

 • hypertenzní (zvýšený tlak);
 • hypotonické (snížení krevního tlaku);
 • smíšené (náhlé tlakové rázy);
 • srdeční (arytmie, tachykardie, nedostatek kyslíku, srdeční poruchy).

Každý z těchto typů znamená určité znaky charakteristické pro konkrétní nemoci. Mladý člověk musí podstoupit důkladné vyšetření. Zjištěná patologie se může stát základem pro vyhýbání se hovoru nebo pro zpoždění určené k léčbě.

Například vysoký krevní tlak je jen příznakem, ale hypertenze charakterizovaná trvale vysokým krevním tlakem je již diagnózou.

Kluci, kteří si zvolili HPH jako způsob „řezu“, je lepší se této myšlenky vzdát. Většina rekrutů, kteří se pokusili použít tento argument, nedokázala přesvědčit náborové důstojníky tím, že pochopili vojenskou vědu..

Pomoc při zákonném osvobození od armády

Ne všem mladým lidem se i za pomoci rodičů podaří dokázat, že jejich stávající zdravotní problémy a alarmující příznaky jsou neslučitelné s nabitým programem každodenního života armády. Je docela obtížné nezávisle shromáždit všechny certifikáty a dokumenty. Neodbytní důstojníci vojenských registračních a zařazovacích úřadů pečlivě studují každý bod a snaží se najít úlovek.

Nejjistější a nejrychlejší způsob, jak získat vojenské ID, je kontaktovat společnost Military Medical Collegium, která v této oblasti pracuje již 11 let.

Více než 5 000 branců dokázalo osobně ověřit způsobilost zkušených vojenských právníků a zdravotníků ve štábu. Jsme připraveni poskytnout komplexní pomoc ve všech fázích, od první bezplatné konzultace až po dosažení požadovaného výsledku.

Stačí nám zavolat telefonicky nebo vyplnit formulář žádosti na webu. Naši odborníci váš problém určitě vyřeší poskytnutím záruk.

 • Legislativa ve vojenských zákonech se často mění, takže informace někdy zastarávají rychleji, než je můžeme aktualizovat na webových stránkách.
 • Všechny případy jsou velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Základní informace nezaručují řešení vašich konkrétních problémů.

Proto pro vás nepřetržitě pracují odborní konzultanti! Zeptejte se prostřednictvím formuláře (níže) nebo online chatu

VSD a armáda 2020

Vegetovaskulární poruchy - patologická porucha autonomního nervového systému (ANS), vyplývající z hormonálních poruch, dědičných faktorů, infekcí, špatných návyků, přepracování.

K odložení z vojenské služby podle VVD je nutné doložit důkazy o pravidelných návštěvách s těmito příznaky u lékaře. To, zda jsou vzati do armády s VSD, závisí na typu patologie.

Nejčastěji můžete počítat s osvobozením od požadavku na zdraví, pokud existují příznaky hypotonické nemoci doprovázené neustálým omdléváním..

Vezmou do armády vegetativní dystonii

Vojenští lékaři zacházejí s rekruty s takovou diagnózou, jako s ostatními rekruty.

Zvažuje se však několik typů vegetativně-vaskulární dystonie, jejíž akutní projevy ovlivňují přitažlivost:

1. Hypotonický typ - charakterizovaný nízkým krevním tlakem, slabostí, závratěmi, někdy se ztrátou vědomí.

Tato forma vegetativně-vaskulární patologie může způsobit nevhodnost pro vojenskou službu, pokud jsou během onemocnění zaznamenány měsíční mdloby, kvůli nimž byl pacient opakovaně umístěn do zdravotnických zařízení pro ústavní léčbu.

2. VSD hypertenzního typu - pokud je v indikacích stabilní vysoký krevní tlak, doprovázený bolestmi hlavy, horečkou, hyperemií.

3. VSD srdečního typu - doprovázené přítomností bolesti srdce, arytmie, tachykardie, otoky končetin, dušnost, snížená imunita, výpadky paměti.

Poruchu kardiovaskulárního systému lze použít jako základ pro odmítnutí hovoru, ale řešení spíše nesvědčí o vegetativně-vaskulární patologii, ale o jednom z problémů kardiovaskulárního systému..

4. VSD pro smíšený typ patologie - znamená přítomnost všech prezentovaných typů vegetativně-vaskulárních patologií najednou. Tento stav, který je pro mladé lidi extrémně vzácný, je považován z hlediska převažujících nemocí, a nejen problémů autonomního nervového systému..

O tom, zda nastoupí do armády s vegetativní vaskulární dystonií, pokud existuje některá z těchto diagnóz, rozhoduje lékařská komise. I když má k dispozici podpůrné dokumenty, bude muset nábor podstoupit další zkoušky, které potvrdí nebo z náboru odstraní vhodnost „dobrého“ (kategorie fitness je také „dobrý s omezeními“).

Teprve po opakovaných vyšetřeních přijme vojenská lékařská komise (VMK) konečné rozhodnutí o připravenosti rekruta pro armádu. Rekruty je však třeba připravit na to, že 97% mladých mužů se zdravotním indikátorem vegetativní vaskulární dystonie projde armádní lékařskou komisí bez jakýchkoli omezení..

Pokud nejsou přijati do armády za přítomnosti VSD

Porušení vegetativního a cévního systému člověka vyvolává problémy pro jeho život. Koneckonců, ANS je zodpovědný za fungování srdce, dýchacích orgánů, práci gastrointestinálního traktu, mozkovou činnost.

Jaká je služba vojáka s vegetativní dystonií

Pokud měl člověk alespoň jeden z uvedených typů vegetativně-vaskulárních patologií, je lepší souhlasit s podrobným vyšetřením, které odhalí jeho příčiny.

Skutečně, pod příznaky vegetativně-vaskulárních dysfunkcí může být maskováno i nebezpečnější onemocnění, které se může projevit během armádních zátěží a změny obvyklého režimu..

Pokud je muži ve vojenském věku diagnostikována vegetativní vaskulární dystonie a je vzat do armády, musí připravit lékařské zprávy ke zvážení vojenské komisi obsahující následující údaje:

• potvrzení, že má trvalé projevy vegetativně-cévních onemocnění doprovázené mdlobami a krizi;

• že u pacienta byl nejméně jednou za měsíc zaznamenán nestabilní krevní tlak nebo srdeční poruchy;

• pacient podstoupil opakovanou ústavní léčbu, která nepřinesla pozitivní výsledky v období 6 měsíců;

• znalecký posudek musí potvrdit, že identifikované příznaky nereagují na žádnou z terapií.

Rekruti trpící nebezpečnými chronickými stavy jsou osvobozeni od smluvního odvodu:

• trvale vysoký tlak (nad 150 a 100 mm Hg. Art.);

• chronická hypotenze (krevní tlak pod 90 a 60 mm Hg. Art.);

• narušený srdeční rytmus;

• kardialgie nezjištěného původu.

Ale přítomnost těchto patologických příznaků, které narušují plnou službu, bude muset branec dokázat. A pokud má komise podezření, bude najat nábor odeslaný k dalšímu vyšetření, dokonce is odhalenou vegetativní-vaskulární dysfunkcí.

Se známkami VSD se často dostávají do armády podle kritérií vhodnosti s omezeními, včetně omezení typu vojsk (jedná se o kategorie B-2, B-3).

Potvrzení diagnózy VSD při odvedení do armády

Lékaři potvrzují, že vegetativní-vaskulární dystonie a armáda si neodporují pouze v případech, které vylučují velký fyzický a psycho-emoční stres.

Je však nemožné se jim vyhnout při výkonu vojenské služby daleko od domova a mezi cizími lidmi, což znamená, že mohou také představovat újmu na zdraví..

Odborníci v případě onemocnění považují vegetativní-vaskulární patologii za reverzibilní stav a před výzvou doporučují dát do pořádku srdce, žaludek, metabolismus a metabolismus. Emoční složku však nelze předvídat..

Pokud není možné normalizovat stav, potvrdí chronickou diagnózu následující dokumentace:

• ambulantní průkaz s razítkem zdravotnického zařízení;

• plánovaná data žádostí o pomoc;

• zaznamenaný objem poskytovaného ošetření (instrumentální a laboratorní testy);

• doporučení lékaře do nemocnice;

Taková lékařská opatření zaznamenaná v lékařském záznamu by měla pacienta doprovázet po celý život. Pokud alespoň 1 rok mladý muž nehledal pomoc kvůli příznakům vegetativních projevů, pak je jeho propuštění z hovoru nepravděpodobné.

A první příznaky určující přítomnost vegetativně-vaskulárních problémů u chlapců ve věku před odběrem zahrnují:

• stížnosti na bolest na hrudi;

Ani potvrzené onemocnění s diagnózou VD (autonomní dysfunkce) nezbavuje člověka práva sloužit vlasti. Po dobu vojenské služby musí tito rekruti sledovat tlak a používat speciální drogy.

A typ VSD kardiologického nebo smíšeného typu je nejlépe prezentován komisi z hlediska srdečních patologií. Koneckonců, problémy s myokardem jsou častěji důvodem pro jmenování skupiny, která není odvedena.

Zhoršení pohody s VSD v armádě

Je třeba si uvědomit, že všichni lékaři, kteří schvalují vyslání mladých lidí do armády, chápou, že pokud se něco stane, lékařská služba organizovaná v jakékoli vojenské jednotce pomůže branci..

Zástupci návrhové komise se domnívají, že v armádě jsou nyní vytvořeny všechny podmínky, které neumožňují negativní dopad na blaho bojovníka.

Správně zvolená strava a strava, čerstvý vzduch a fyzická aktivita pod přísným dohledem odborníků jsou nejlepší alternativou k životnímu stylu mladých lidí, který v civilním životě vedou..

Pokud se však stane, že před zavoláním měly projevy VVD mírné a přerušované příznaky a během doby služby se nemoc zhoršila a měla těžší formu, pak se při prvních známkách špatného zdraví doporučuje vojákovi poradit se s lékařem jednotky, který je povinen ho poslat do nemocnice k vyšetření.

Armádní lékaři identifikují léčbu požadovanou vojákem a poskytnou potřebnou pomoc, po které bude nadále sloužit. Pokud je léčba neúčinná, může být vojákovi účtován poplatek.

Voják jde domů, pokud má následující příznaky nemocí (vojenský syndrom) vegetativní dystonie:

• neprochází arytmií;

Těžká a prodloužená neuróza;

• poruchy dýchání atd..

Vojenská služba je pro muže důležitou zkouškou, a to jak fyzickou, tak psychickou. Ruské ozbrojené síly potřebují spolehlivou a efektivní armádu.

Mladý voják musí být zdravý, vytrvalý, mít stabilní psychiku, protože mu jsou svěřeny zbraně a odpovědnost za ostatní lidi.
VSD a armáda jsou kompatibilní, pokud rekrut nemá chronické problémy se srdcem a cévami.

Vezmou do armády vegetativní dystonii?

Mnoho branců a jejich rodičů se zajímá o otázku „Jsou přijímáni do armády s vegetativně-vaskulární dystonií?“ Nepovažuje se to za vážnou nemoc, ale za nepříjemný neurotický syndrom, takže kluci jdou do práce. Při vydání výjimky z armády však existují určité nuance. Jedná se o přítomnost komplexního syndromu.

Komplexní forma VSD

O službě v armádě rozhoduje speciální vojenská lékařská komise. Vydá také stanovisko - zda je branec způsobilý, nebo podá návrh na propuštění. Důvodem je přítomnost konkrétních onemocnění. Například neuróza a armáda jsou kompatibilní koncepty, protože onemocnění není vážné. Od roku 2016 není v seznamu žádná VSD, takže si ji mohou najmout.

Nuance spočívá v tom, že samotný neurotický syndrom se skládá z desítek souvisejících onemocnění (hypertenzní a vegetativní projevy atd.). Vegetovaskulární dystonie narušuje práci mnoha orgánů, stejně jako nervového, oběhového a trávicího systému. Příznaky závažného onemocnění komplikují průběh syndromu a vedou ke komplikacím, které přispívají ke vzniku konkrétních onemocnění.

Vojenská lékařská rada

V zásadě jsou branci propuštěni ze služby kvůli srdečním nebo oběhovým poruchám. V závěru je uvedena diagnóza a kategorie onemocnění. Vezmou do armády s VSD na smíšeném typu?

Ano, ale pokud je část příznaků vegetativní-vaskulární dystonie v akutním stadiu, vyniká jako samostatná patologie (například asteno, hypertenze). A pokud je nemoc mezi důvody pro osvobození od služby, vojenská lékařská komise vydá vhodný závěr.

Berou do armády z VSD? Jakákoli porušení těla zaznamenávají vojenští lékaři. Pokud jsou zjištěny odchylky od normy, jsou psány poznámky. Poté lékař pošle brance k vyšetření. Pokud diagnóza není na seznamu, bude brance přijat.

Nemoci nekompatibilní se službou

Berou do armády vegetativní vaskulární dystonii? Existuje řada podmínek, které jsou uvedeny pro výjimku ze služby. Některé z nejběžnějších a nejčastěji se vyskytujících:

 • vaskulární patologie, které vedou ke zhoršení krevního oběhu;
 • vaskulární dystonie hypertenzního typu;
 • dysfunkce levé komory;
 • srdeční selhání;
 • asteno, doprovázené těžkými komplikacemi;
 • neurocirkulační astenie.

Toto není celý seznam nemocí. Pokud má branec časté mdloby, špatný kardiogram atd., Můžete již před lékařskou komisí podstoupit vyšetření..

Pokud je detekována neurocirkulační dystonie, budou ke zpoždění zapotřebí další příznaky (náhlé tlakové rázy, snížená schopnost pracovat) a armáda nemusí být k dispozici.

Jaké jsou kategorie pro osvobození od armády?

Důvody, pro které je branná služba propuštěna ze služby, jsou rozděleny do několika kategorií. Po úplném lékařském vyšetření je stanovena konečná diagnóza. Poté se branec obrátí na vojenského komisaře. Konečně se rozhodne najmout nebo nesloužit. Existují tři kategorie výjimek:

 • „B“ - v době míru je branec vyřazen z provozu, ale zapsán do zálohy;
 • „G“ - potenciální voják dostane dočasný odpočinek (například když je detekován astheno);
 • „D“ - branec není pro armádu vůbec vhodný.

Lhůta je poskytována pouze po dobu 6 měsíců nebo nejvýše jednoho roku. Toto období je určeno k léčbě onemocnění (například zbavení se záchvatů úzkosti). Pokud je identifikován astheno, problém je vyřešen individuálně. Po odložení musí branec znovu podstoupit lékařskou prohlídku. Výjimka je dána, pouze pokud existují jiné kategorie než „G“. Ve všech ostatních případech jsou s VSD vzati do armády.

Jsou kompatibilní s armádou a VVD?

Příznaky vegetativní dystonie zřídka vedou k odložení nebo pozastavení vojenské služby. VSD má však rozsáhlé příznaky mnoha nemocí, takže závěr je učiněn po úplném vyšetření. Většina příznaků nebude zasahovat do vojenské služby, ale může působit jako lék. Například:

 1. Špatný fyzický tvar je korigován cvičením a stresem. Kromě toho je branec často venku..
 2. Obsedantní myšlenky a neurotický syndrom prostě nemají místo. To je usnadněno neustálým zaměstnáváním a vojenským týmem, který úspěšně bojuje s depresí..
 3. Odvedenec se stává nejen fyzicky silnějším, ale i psychicky, záchvaty paniky zmizí. Má smysl pro účel. Vyrovnanost a mnoho dalších pozitivních vlastností.

Armádní služba může být pro brance pro panický útok zakázána. Pokud je nemoc vážná, je nutné získat výjimku z vojenské služby. Například s VSD hypertenzního typu.

Co dělat, pokud nebyla zadána požadovaná kategorie?

Vzhledem k tomu, že VSD je považován pouze za neurotický syndrom, který kombinuje příznaky mnoha nemocí, uvolňování na základě fragmentů projevu patologie není uvedeno. Stává se, že lékaři nedělají diagnózu, vzhledem k tomu, že se nemoc ještě neprojevila a příznaky jsou poměrně vzdálené.

Potom musí branec jít sloužit. S diagnózou VSD se musí starat o své zdraví sám. Pokud se objeví i malé příznaky onemocnění, musíte kontaktovat lékaře.

Časté kontroly jsou velmi důležité, protože životní podmínky se od svobodného života výrazně změnily. Může se objevit hypertenzní typ NPA. Odvedenec pravděpodobně nebude mezi „bílými vránami“. Dokonce i zdraví a silní chlapi se často přizpůsobují po dobu tří měsíců..

Vegeto vaskulární dystonie není věta. Pokud vzniklo na pozadí vážné nemoci, budete muset zapomenout na službu v armádě, ale když se VSD projeví izolovanými příznaky, není to děsivé. Je také nutné vzít v úvahu okamžik, kdy vojenská služba mění nejen každodenní rutinu, ale přispívá k získání vynikající fyzické formy.

Vezmou do armády s VSD?

Po obdržení předvolání se branec musí dostavit na vojenský úřad pro registraci a zařazení a podstoupit lékařskou prohlídku. Existuje seznam nemocí, kvůli kterým mladí lidé nejsou přijímáni do armády. VSD není zahrnuta v tomto seznamu patologií, protože se jedná o zobecňující nekvalifikovaný diagnostický termín, ale existují výjimky. Jsou tedy v roce 2020 přijímáni do armády s vegetativní dystonií??

Kategorie nemocí a vhodnost pro služby

V lékařské praxi je vegetativní-vaskulární dystonie klasifikována jako komplex symptomatických projevů spojených s narušením nervového a cévního systému, srdce. Ve skutečnosti by s diagnózou VSD měl být mladý člověk odveden, protože je považován za vhodného pro vojenskou službu. Faktem je, že dystonie má mnoho příznaků podobných jiným onemocněním, proto byly definovány kategorie vegetativní vaskulární dystonie:

 • srdeční (srdeční);
 • hypertenzní dystonie (vysoký krevní tlak);
 • pro hypotonický (nízký krevní tlak);
 • na vagotonické (hyperfunkce parasympatického dělení nervového autonomního systému);
 • VSD smíšený typ.

Seznam patologií je obsažen v normativním právním aktu „Dodatek k předpisům o vojenských lékařských expertizách“ a nazývá se „Seznam nemocí“. V tomto dokumentu zjistíte, zda berou do armády VVD. Informace o jakémkoli typu dystonie jsou v části „Nemoci nervového systému“. Článek 24 „Plány...“ uvádí názvy chorob a stupeň dysfunkce. Důležitá je kategorie „B“, podle které se diagnóza VSD do armády nepřijímá s následujícími příznaky:

 1. Tlak v systole se udržuje v rozmezí ne méně než 140-155 mm Hg. Art., Diastola - 90-100 jednotek. Toto je vegetativně-vaskulární dystonie hypertenzního typu: nebudou přijati do armády.
 2. Tlak systoly se udržuje v rozmezí alespoň 100-90 mm Hg. Art., Diastola - 70-60 jednotek. S takovými parametry, s hypotonickou vegetativní vaskulární dystonií, se také neberou do armády.
 3. Těžký průběh onemocnění se závažnými poruchami, které trvaly nejméně šest měsíců v řadě.
 4. Objevení krizí, doprovázené mdlobami, alespoň jednou za měsíc.
 5. Migrenické záchvaty trvající 24 hodin nebo více, vyskytující se dvakrát měsíčně a vyžadující ošetření v nemocnici.
 6. Důsledky zhoršeného oběhu páteře doprovázené necitlivostí nebo parézou končetin, které ovlivňují rotační schopnost člověka.
 7. Časté oběhové poruchy mozku (třikrát ročně), přechodná ischemie, mozkové krize vyžadující nemocniční péči jsou kategorizovány jako poruchy s omezenou způsobilostí pro vojenskou službu, ale za předpokladu, že po dobu 4 měsíců a při trvalém účinku neexistuje terapeutický účinek neschopnost brance plnit své povinnosti.
 8. Neberte do armády s vegetativní vaskulární dystonií srdečního typu, pokud nelze léčit poruchy srdečního rytmu a kardialgii.

Každý z případů vyžaduje potvrzení. Ale v jiných situacích, když diagnostikují VSD, jsou vzati do armády, protože vojenská komise uznává stav brance jako zcela uspokojivý a nemoc je mírná nebo středně závažná. Armáda je také užívána se smíšeným typem VSD, protože tito pacienti mají zřídka výrazné příznaky, jejich stav je ve většině případů uspokojivý a není nutná hospitalizace.

Případová studie: Pacient Victor, 18 let. Aby podstoupil lékařskou prohlídku týkající se povinné branné povinnosti, obrátil se na neurologické oddělení se stížnostmi na mdloby a vysoký krevní tlak. Po dokončení diagnózy bylo zjištěno, že krevní tlak je udržován na 160/120 mm Hg. Umění. po fyzické námaze. Podle obdrženého výpisu vydali lékaři vojenské komise zákaz služby..

Funkce vojenské lékařské komise

Pokud má branec příznaky mírné dystonie, lékařská komise ho uzná za vhodného pro službu, protože se věří, že armáda přispívá k rychlému vyléčení díky režimu, správné výživě, fyzické aktivitě a neustálému pobytu na čerstvém vzduchu. V případě, že budoucí voják nemůže poskytnout důkazy o tom, že jeho stav v posledních 6 měsících byl trvale obtížný, což vyžaduje neustálé sledování v nemocnici, bude muset být služba poskytnuta. Musíte se obrátit na vojenské lékařské odborníky na schůzku s kompletním balíkem certifikátů:

 • výsledky diagnostiky a analýz;
 • výtažky s výsledky MRI, CT a ultrazvuku;
 • epikrisi;
 • závěry lékařů (terapeut a neuropatolog) za posledních 6 měsíců;
 • osvědčení o nemocničním ošetření.

Ale i s úplným balíčkem lékařských osvědčení budete muset prokázat svoji nezpůsobilost k výkonu služby při zkoumání vojenskou komisí, která objasní otázku, zda budou branci z VSD v roce 2020 přijati do armády.

V jakých případech je nutný další průzkum?

Pokud má branec stížnosti a příznaky jsou výrazné, ale zároveň není dostatek certifikátů, vojenští lékaři předepisují další vyšetření. Za tímto účelem je pacient odeslán do nemocnice, kde jsou přijata diagnostická opatření k potvrzení nebo stanovení nové diagnózy. Kromě toho se hodnotí stav dalších orgánů a systémů a účinek dystonie na ně.

V průběhu lékařského vyšetření je pacient vyšetřen kardiologem, neuropatologem, psychiatrem, neurologem a praktickým lékařem. Společně rozhodnou, zda vezmou tohoto pacienta do armády s vaskulární dystonií. Jelikož je zaznamenáno mnoho případů, kdy nově ražený voják trpící VSD zaznamenal po fyzické námaze výrazné zhoršení pohody, měli by se mladí lidé se známkami dystonie předem připravit na absolvování vojenské lékařské prohlídky.

VVD a armáda

Dospívání chlapců plynule přechází do obav o nadcházející vojenskou službu. Někteří aktivně trénují fyzickou formu a přemýšlejí o elitních jednotkách ve vojskech, jiní klepají na práh zdravotnických zařízení, aby pochopili, jaké diagnóze se armáda vyhýbá.

U některých lidí mění diagnóza, která je provázena již mnoho let, plány na kariérní postup, protože údaj na vojenském průkazu je „nepoužitelný“ - negativní ukazatel v dotazníku žadatele pro řadu zaměstnavatelů. Existuje však lékařský termín, který nelze považovat za nemoc. VSD je symptom, ale se známkami závažné patologie. Jsou přijímáni do armády z VVD a jaká je tenká hranice v rozhodnutí vojenské komise uznat diagnózu nebo zcela ignorovat.

Co by měli být rekruti ze zdravotních důvodů?

Armádní služba je vážnou výzvou pro mladé muže, psychologicky i fyzicky. Pro splnění standardů pro každodenní cvičení potřebuje voják zdravé srdce, dýchací systém, vytrvalost celého organismu jako celku a stabilní psychiku, aby mohl rekrutovat svěřit zbraně a životy jiných lidí.

Jsou do armády přijati muži s mírným stupněm patologie? Berou to, ale s poznámkou v osobním souboru o existující odchylce, například o změnách vizuálních funkcí, nadváze, menších problémech s gastrointestinálním traktem.

Zástupci vojenské komise věří, že budou vytvořeny podmínky pro nábor do armády, které nebudou mít negativní vliv na jeho zdraví. Strava a spánkové vzorce, spousta čerstvého vzduchu a cvičení pod dohledem odborníků jsou dobrou alternativou k sedavému a nejistému životnímu stylu v civilním životě.

VVD a armáda

Abychom pochopili, zda jsou braní do armády z armády, je nutné pochopit význam samotné zkratky, která znamená vegetativní dystonii. Jedná se o poruchy vegetativního a cévního systému těla, které hrají téměř nejdůležitější roli pro lidský život..

Autonomní nervový systém je zodpovědný za funkce srdce, dýchání, zažívacího traktu, mozku a dalších částí. Signál je odeslán podél nervových vláken k provedení nebo zrušení akce. Cévní systém naplňuje celé tělo, aby poskytoval výživu, kyslík každému orgánu, buňce a recykloval odpad. Rychlost a kvalita práce celého organismu závisí na stavu cév..

U vegetativní vaskulární dystonie dochází k nerovnováze „vnitřního motoru“ - sevření páteře narušuje průchodnost nervových impulsů a rychlost pohybu lymfy. Poškozené krevní cévy způsobují nedostatek krve v některých oblastech, například při zvýšení nebo snížení krevního tlaku.

Navzdory skutečnosti, že VSD není podle lékařského klasifikátoru považována za nemoc, jsou příznaky rozděleny do následujících typů:

 • Hypertenzní vegetativní vaskulární dystonie naznačuje porušení krevního tlaku, když čísla na tonometru ukazují hodnoty nad 140 až 90 mm Hg. Umění. Vysoký krevní tlak je doprovázen bolestmi hlavy, pocením, náhlými změnami teploty, změnou barvy kůže, nejčastěji na obličeji a krku;
 • Hypotonický VSD je stav oproti prvnímu typu - tlak má nízké hodnoty 90 až 60 mm Hg. Umění. a níže. Charakteristické jsou mdloby, závratě, dezorientace v prostoru s prudkou změnou polohy těla, ztráta síly;
 • Kardiologická VSD je určena příznaky podobnými stížnostem na srdeční problémy. Jakékoli nepravidelnosti srdečního rytmu (arytmie, tachykardie), slabá nebo silná bolest na hrudi. V tomto stavu často vzniká strach ze smrti, který se může změnit na záchvaty paniky různé intenzity;
 • Smíšený typ VSD je stav mladého člověka, kdy jsou příznaky onemocnění pozorovány u hypertenzních, hypotonických a srdečních typů. Vypadá to, že rekrut má zdravotní potíže v celém těle..

Problémy jsou na první pohled vážné a měly by se stát kontraindikací pro brannou povinnost. Ale to, zda jsou do armády odebrány z ozbrojených sil a jakým typem, závisí na délce trvání onemocnění, které vzniklo, a na rozhodnutí vojenské komise.

Důležité! Přijetí chlapa do armády s nejistým zdravím je samozřejmě velkou odpovědností, protože příznaky VSD mohou naznačovat vážnou nemoc, která se po příchodu do armády ve stresu projeví v těžké formě.

Jak pochopit, zda jsou přijímáni do armády, pokud je u náboru diagnostikována VSD? - jít do komise.

Pokud nejsou přijati do armády za přítomnosti VSD?

Navzdory skutečnosti, že doba služby v armádě je v současné době minimální, mladí muži mají čas prožít vážný stres a emoční stres. Proto jsou do armády přijímáni ze zdravotních důvodů, a ne z vnějších parametrů. Při diagnostice vegetativní-vaskulární dystonie v dospívání musí mladý muž nebo rodiče zaznamenat jakékoli změny ve zdraví, aby prokázali vojenské komisi, že branná služba není pro armádu vhodná.

 • VSD pro hypertenzní typ by měl zaznamenat lékař, který při vyšetření dosáhl tlaku 140/90 jednotek nebo více. Hypertenzní záchvat však není jediný, ale běžný a během léčby po dobu 6 měsíců se obraz nezměnil. Jsou vzati do armády s hypertenzním typem řízení letového provozu, pokud jsou stížnosti jednorázové a jsou způsobeny přechodným věkem, kdy vnitřní orgány nedokáží držet krok s rychlým růstem chlapcova rámu. Fyziologické patologie nebyly zaznamenány. Hypertenzní HD není diagnostikována ve všech případech, protože mladí lidé nechodí do nemocnice a přisuzují příznaky přepracování.
 • Podle hypotonického typu se berou do armády, pokud lékař nezaznamenal mdloby a indikátory nízkého krevního tlaku, ale popsal je pouze ze slov mladého muže. Mdloby a další příznaky hypotenze by se měly opakovat alespoň jednou za měsíc. Poté, když se zeptáme, zda jsou přijímáni do armády hypotonickým letectvem, můžeme hovořit o nevhodnosti pro službu..
 • Při diagnostice VSD smíšeného typu před složením vojenské komise může pouze vojenský lékař při potvrzení diagnózy během vyšetření říci, zda jsou z armády odvezeni z armády. Nováček s záchvaty paniky bude mít důkladné vyšetření neurologem a psychiatrem. Je nebezpečné vzít do armády člověka, který se ve stresových situacích nedokáže ovládat, protože ostatní lidé nebo sám mladík budou trpět.

Aby se vyloučila možnost simulace brancem, přidělí vojenská komise podrobné zkoumání, ve kterém lze identifikovat příčinu VSD. Kromě choroby VSD mají představitelé armády tendenci uznávat většinu mladých mužů s touto diagnózou jako vhodných pro službu..

Potvrzení diagnózy VSD

Důležité! O tom, zda je vezmou do armády z VSD, rozhodne vojenský úřad. Odvedenec se však musí o sebe předem postarat a shromáždit potřebné materiály až do 16 let, kdy je mladý muž registrován pro odvod..

Musí být poskytnut osobní spis s kopiemi lékařských osvědčení o uznání IAD pro konkrétní typ:

 1. Výňatek z výsledků vyšetření stížností mladého muže. Seznam testů a dalších postupů závisí na lokalizaci příznaků;
 2. Pokud bylo předepsáno lůžkové vyšetření a léčba, je nutná kopie výpisu z ústavu;
 3. Pokud se příznaky neprojevily v posledních 6 měsících nebo jsou výsledky vyšetření datovány 7 nebo více měsíců před odesláním na vojenský úřad pro registraci a zařazení, musí být všechny postupy opakovány. Při absenci poruch lze vyloučit diagnózu vzdušných sil a poté bude otázka, zda jsou převzaty do armády z vojenských sil, nevhodná.

Když poprvé navštívíte vojenskou komisi, musíte o tom říct mladému muži trpícímu poruchami vegetativního nebo cévního systému. Kromě standardního vyšetření budou branci přiděleny podrobné zkoušky. Ticho je přímou cestou k vydání verdiktu „zdravé a vhodné pro službu“, a to iu VSD.

Co dělat, pokud byl povolán do armády s VSD?

Pokud od vojenského komisaře obdrží kladnou odpověď na otázku, zda jsou přijímáni do armády s VSD, musí být před odjezdem do jednotky připraveny dokumenty s diagnózou patologie. Lékař v místě vojenské služby by si měl být vědom toho, že přišel rekrut s poruchami ve fungování autonomního nervového systému nebo s cévními změnami.

Nemoc, která se po dlouhou dobu maskuje jako příznaky VDS, se může akutně projevit prudkým zatížením, změnou režimu a obecnými pravidly každodenního života. Záchvaty paniky, charakteristické pro podezřelé a sentimentální lidi, za přítomnosti patologií řízení letového provozu, v armádě, se mohou objevit poprvé nebo ve větší míře, protože jsou pro to vytvořeny zvláštní podmínky.

V případě jakéhokoli onemocnění, pocitu strachu, bolesti by měl branec kontaktovat vojenskou lékařskou jednotku o pomoc.

Pokud se příznaky VSD opakují často nebo mají nové příznaky, je voják poslán do vojenské nemocnice. S přetrvávajícím projevem patologie může být mladý muž ze zdravotních důvodů propuštěn z armády.

To, zda jsou pojmy VVD a armády kompatibilní, ať už jsou odvedeny do armády s diagnózou VVD, závisí na výsledcích vyšetření u vojenské registrační a vojenské služby. Rodiče, kteří si u teenagera všimli známek IDA, by se měli předem připravit na postup identifikace vhodnosti pro armádu a shromáždit balíček dokumentů, aby odpověď na otázku, zda berou do armády, byla negativní.

Článek o nemociNázev onemocnění, stupeň dysfunkce
24Cévní onemocnění mozku a míchy: a) následky cévní mozkové příhody s významnou dysfunkcí, discirkulační encefalopatie III. StupněD
b) cévní mozkové příhody s obnovitelným neurologickým deficitem, časté přechodné mozkové ischemie, discirkulační encefalopatie II..V
c) vzácná přechodná mozková ischemie, časté mdloby, migréna s častými a dlouhodobými záchvaty.V
d) discirkulační encefalopatie I. stupně, počáteční projevy cerebrovaskulární nedostatečnosti.B-4
Pět 8. dubna 2020 v 14:59, přístupy: 13808: Medicína, zdraví
Poté, co WHO doporučila pít paracetamol k léčbě koronaviru, začali jej běloruské společnosti kupovat v lékárnách, říkají lékárníci.