Hlavní > Trauma

Astrocytom je běžný typ rakoviny mozku

Novotvary z gliové tkáně mozku patří mezi nejběžnější typy nádorů. Astrocytom je rakovina různého stupně malignity, která se vyskytuje kdekoli v mozkové substanci a je příčinou předčasné smrti člověka: je extrémně obtížné porazit mozkový nádor se zárukou, proto je důležité zahájit léčbu co nejdříve od okamžiku zjištění novotvaru.

Jedním z nejběžnějších typů nádorů v hlavě je astrocytom

Astrocytom - co to je

Asi 40% veškeré mozkové tkáně se nazývá neuroglia (pomocná tkáň, která udržuje nervové buňky správně fungující). Astrocytom je benigní nebo maligní nádor založený na astrocytech (hvězdné buňky, které plní mnoho užitečných funkcí). Bez ohledu na typ histologické struktury roste novotvar na mozkové struktury a vytváří mnoho problémů pro člověka.

Důvody vzniku nádoru

Hlavním rizikovým faktorem je dědičná (genetická) predispozice: přítomnost případů onkologie mozku v rodině vyžaduje ostražitost blízkých příbuzných (je vhodné pravidelně provádět vyšetření, aby bylo možné včas diagnostikovat rakovinu mozku). Mezi provokující a přispívající faktory patří:

 • radiační expozice (časté rentgenové záření horní části těla, zaměřené na záření);
 • virové nebo bakteriální neuroinfekce (meningitida, encefalitida);
 • vystavení chemickým karcinogenům (nebezpečná výroba);
 • těžká poranění hlavy;
 • dlouhá zkušenost s kouřením;
 • závažná imunodeficience.

Není vždy možné určit příčinu astrocytomu: je důležité co nejdříve konzultovat lékaře, pokud se objeví jakékoli negativní příznaky spojené s mozkovou aktivitou.

Druhy astrocytomů

Nádor v hlavě může být benigní, ale to vůbec nezlepšuje prognózu - velikost a lokalizace novotvaru jsou důležitější pro výběr metody léčby. V závislosti na stupni malignity může mít astrocytom 4 typy:

 1. Pilocytic (asi 10%, pomalu rostoucí benigní uzlina, nejčastěji se vyskytující u dětí);
 2. Fibrilární (až 10%, difúzně rostoucí hraniční nádory s minimálními příznaky malignity);
 3. Anaplastický (asi 30%, nepříznivá varianta s typickým maligním procesem);
 4. Glioblastom (až 50%, extrémně nepříznivý typ novotvaru).

Až 80% všech astrocytomů jsou maligní nádory, které se vyskytují u lidí v aktivním věku (30 až 50 let). Děti mají často benigní varianty, ale podle statistik je astrocytom druhým důvodem (po leukémii) úmrtí dětí na onkologii.

Příznaky poruch mozku

Nádor je cizí novotvar v mozku. Všechny příznaky jsou způsobeny následujícími hlavními faktory:

 • tlak uzlu na nervové struktury;
 • akumulace intracerebrální tekutiny;
 • zvýšený nitrolební tlak;
 • změny nervového vedení s tvorbou specifických neurologických a mentálních příznaků.

Existují 2 skupiny značek:

 1. Obecné (bolest hlavy, nevolnost, zvracení, křeče, závratě s mdlobami, slabost, ospalost, duševní poruchy);
 2. Ohnisko (halucinace, poruchy vidění, sluchu a čichu, paréza a ochrnutí, poruchy koordinace, problémy s řečí, pozorností a pamětí, hormonální poruchy).

Astrocytom je řada příznaků způsobených lokalizací nádoru: zkušený neurolog nebo neurochirurg na základě typických znaků bude schopen odhadnout, kde se v mozku nachází novotvar.

Na tomogramu lékař uvidí umístění a velikost novotvaru

Základní diagnostické metody

Mozek je pokryt kostmi lebky, proto je tomografie základem úspěšné diagnózy. Za přítomnosti typických potíží a neurologických projevů mozkových poruch lékař odkáže na následující studie:

 1. CT vyšetření;
 2. Magnetická rezonance s kontrastem;
 3. Angiografie.

Po zjištění novotvaru je nutné zvolit optimální možnost léčby, která do značné míry závisí na histotypu nádoru, proto by měla být v každém případě provedena biopsie novotvaru.

Terapeutická taktika

Nejlepší možností léčby je chirurgické odstranění nádoru. Objevený astrocytom malého rozsahu může být resekován neurochirurgem bez následků pro pacienta, ale žádný lékař nemůže poskytnout 100% záruku uzdravení. Optimální je provést operaci metodou rádiových vln, při které je možné odstranit novotvar s minimálním traumatem zdravé mozkové tkáně. Kromě chirurgického zákroku se používá ozáření a chemoterapie. Průběh léčby rakoviny mozku se vybírá individuálně pro každou osobu.

Předpověď na celý život

Astrocytom je nebezpečný typ nádoru. Prognosticky příznivé faktory:

 • mladý věk;
 • Fáze 1 (pilocytická);
 • malá velikost novotvaru;
 • umístění zaostření nádoru od životně důležitých center mozku.

Se souhrou příznivých faktorů může dítě po operaci žít dlouhý a šťastný život. Ale ve většině případů je prognóza astrocytomu nepříznivá - dospělí s diagnostikovanou rakovinou mozku nežijí déle než 2-5 let. Ve stádiu 1 je pětiletá míra přežití přibližně 85%, ve 2 - ne více než 65%, ve 3 - žádný z pacientů nežije déle než 3 roky, ve 4 - 1 roce.

Astrocytoma mozku: důsledky, komplikace, prognóza

Články lékařských odborníků

Astrocytom mozku je jedním z nejčastějších nádorů hlavy nebo páteře. Jelikož se tento novotvar objevuje v mozku (z jeho vlastních buněk) - hlavního kontrolního orgánu, nemůže jinak než ovlivnit kvalitu života pacienta. Neustálé bolesti hlavy, nevolnost, zvracení vyčerpávají pacienta a snižují jeho výkonnost. Jak nádor roste, příznaky se zesilují a získávají nové: zhoršená citlivost, paréza a paralýza, poruchy zraku a sluchu, snížené schopnosti myšlení atd..

I benigní astrocytom, pokud není odstraněn, může způsobit, že je člověk invalidní. Pilotidní astrocytom 1. stupně je tedy nodulární nádor s několika cystami uvnitř, které mají tendenci růst (i když ne rychle) a dosahovat velkých rozměrů. Riziko degenerace takového nádoru je extrémně malé i po uplynutí určité doby, ale to vůbec neznamená, že dotyčná osoba nemusí být léčena. [1]

Je děsivé představit si, jaké následky může takový nádor způsobit, pokud se objeví u dítěte. Piloidní astrocytom může růst několik let a rodiče si postupně všimnou, jak se jejich dítě před očima jednoduše stává hloupým, zaostává ve vývoji od svých vrstevníků, stává se vyvrhelem, nemluvě o bolestivých příznacích, které dítě pronásledují..

Naděje, že po odstranění nádoru dojde k obnovení poškozených duševních funkcí, slábne s růstem dítěte, protože většina z nich se snadno formuje až v předškolním věku. Naučte dítě mluvit až od 6 do 7 let a v budoucnu to bude téměř nemožné. Totéž platí pro další vyšší duševní funkce, které by se v mladém věku měly rozvíjet a ne zhoršovat. Špatná paměť a špatná koncentrace způsobí špatný školní výkon, zpoždění ve vývoji, které bude těžké dohnat.

Pokud nádor doroste do obrovských rozměrů, které si snadno všimnete i navenek, ve skutečnosti zabije mozek, aniž by „pohltil“ jeho buňky. Stlačením cév zbavuje mozek normální výživy a umírá na hypoxii. Ukazuje se, že můžete dokonce zemřít na benigní novotvar..

Čím menší je nádor, tím snazší je jeho odstranění, čímž se vyhnete nebezpečným následkům a komplikacím během operace. Ano, takové komplikace jsou také možné. Pooperační komplikace se nejčastěji vyskytují u zanedbávaných maligních nádorů nebo při odstraňování hluboce umístěných poměrně velkých novotvarů. Je zřejmé, že kompetence a zkušenosti neurochirurga hrají významnou roli.

Souhlasem s operací má člověk právo vědět, jaké mohou být pozitivní a negativní důsledky. Mezi pozitivní důsledky patří úplné uzdravení a zastavení růstu nádoru (i když jen dočasně). Mezi možné negativní důsledky patří: paréza a ochrnutí končetin, ztráta zraku nebo sluchu, rozvoj epilepsie, duševní poruchy, ataxie, afázie, dyslexie atd. Riziko krvácení během nebo po operaci by nemělo být vyloučeno..

Pokud je operace neúspěšná, existuje riziko, že člověk nebude schopen sám sloužit sám sobě a stane se „zeleninou“ neschopnou provádět základní činnosti. Ale opět je riziko negativních důsledků vyšší, čím je nádor pokročilejší, tím hlouběji proniká do struktur mozku..

Je zřejmé, že většina komplikací vzniká při léčbě maligních novotvarů, které se mohou zakořenit (metastázy) nejen v mozku, ale také v dalších životně důležitých orgánech. Je téměř nemožné úplně odstranit takový nádor, protože je extrémně obtížné vysledovat dráhy pohybu jeho buněk. Difúzní nádory náchylné k degeneraci pronikají do různých částí mozku, rychle se šíří do blízkého prostoru a ničí jeho buňky. Odstranění takového nádoru ne vždy pomůže obnovit ztracené funkce. [2], [3]

Výskyt astrocytomu po operaci není výjimkou, ani v případě benigního nádoru. Pokud nebyly odstraněny všechny buňky novotvaru, ale nádor je narušen, může to zvýšit riziko jeho degenerace na maligní. Všechny astrocytomy v mozku mají takové riziko do určité míry. [4], [5]

Ať už souhlasíte s operací, každý se rozhodne sám (nebo rodiče dítěte), ale musíte pochopit, že všechny popsané komplikace se vyskytnou při absenci léčby. Pouze v tomto případě se jejich pravděpodobnost blíží 100%.

Životní prognóza astrocytomu

Astrocytom v mozku u různých lidí se projevuje různými způsoby, takže je prostě nemožné přesně říci, jak dlouho pacienti žijí. U nádorů nízkého stupně dává chirurgie naději na dlouhou životnost. Pokud se nádor neléčí, může se v průběhu času nejen zvětšit, stlačit mozek a způsobit mnoho nepříjemných příznaků, ale za určitých podmínek se může vyvinout do maligní formy, jejíž léčba má horší prognózu života..

Pokud například není léčen anaplastický astrocytom, může pacient žít v nejlepším případě několik let. Chirurgická léčba maligního nádoru stupně 3, i když s adekvátní odpovědí na chemoterapii nebo radiační terapii, však často končí relapsem nemoci a smrtí pacienta. Průměrná délka života těchto pacientů je v průměru 3–4 roky, i když někteří z nich překračují pětiletou kontrolní hranici přežití. Pětiletá míra přežití u difuzního astrocytomu ve věku od 20 do 44 let je 68% au anaplastického astrocytomu - 54% [6] U vysoce diferencovaného astrocytomu měli pacienti mladší 43 let a ti, kteří dostávali chemoterapii, lepší celkové přežití [7]... U astrocytomu stupně II je střední doba přežití 5-8 let a mají také vysokou míru recidivy. [8]

U multiformního glioblastomu je prognóza ještě horší - od několika měsíců do 1 roku, i když se správným přístupem k léčbě a použitím ketonové diety, mohou snížit rychlost jejich progrese [9]. Při optimální léčbě mají pacienti s glioblastomem průměrné přežití kratší než jeden rok. Asi 2% pacientů přežívají tři roky. [10] Gliom nízkého stupně (LGG) je smrtelné onemocnění u mladých lidí (průměrný věk 41 let) s průměrnou mírou přežití přibližně 7 let. [jedenáct]

Lékaři jasně odpovídají na otázku, zda je možné úplné uzdravení u astrocytomu míchy nebo mozku?

 • Více než 90 ze 100 lidí (více než 90%) s astrocytomem 1. stupně přežívá 5 nebo více let po stanovení diagnózy.
 • Asi 50 ze 100 lidí (asi 50%) s astrocytomem stupně 2 přežívá 5 a více let po stanovení diagnózy.
 • Více než 20 ze 100 lidí (20%) s astrocytomem stupně 3 přežívá 5 nebo více let po stanovení diagnózy.
 • Asi 5 ze 100 lidí (asi 5%) s astrocytomem 4. stupně přežívá 5 a více let po diagnostikování. [12]

Na předních izraelských klinikách lékaři úspěšně provádějí tyto operace a deklarují nejen vysokou míru přežití, ale také úplné uzdravení většiny pacientů.

Ale u difúzních nádorů, jejichž lokalizace je obtížně vizualizovatelná, i v případě benigního novotvaru, je obtížné slíbit uzdravení. Bez definování přesných hranic nádoru nelze s naprostou jistotou říci, že budou odstraněny všechny jeho buňky. Radiační terapie samozřejmě může zlepšit prognózu léčby, ale její účinek na tělo v budoucnu je těžké předvídat. Je pravda, že moderní technologie (lineární urychlovače) pomáhají minimalizovat škodlivé účinky ionizujícího záření na zdravé buňky, ale radiační terapie stále zůstává vážnou ranou pro imunitu..

Pokud jde o maligní astrocytomy, zde jsou lékaři toho názoru, že je nemožné se z nich úplně uzdravit. Někdy je možné dosáhnout poměrně dlouhé remise (3-5 let), ale dříve nebo později se nádor začne opakovat, opakovaná léčba je tělem vnímána silněji než ta první, vyžaduje snížení dávky chemoterapeutických léků a záření, v důsledku čehož je jeho účinnost nižší.

Postižení benigního astrocytomu (operovaného, ​​neoperovaného, ​​s pochybnou diagnózou) se nevyskytuje, když je detekován nádor, ale když se projevy nemoci stanou překážkou výkonu profesionálních povinností. Pacient je zařazen do 3. skupiny zdravotního postižení a doporučuje se pracovat, který není spojen s fyzickým a neuropsychickým stresem, s výjimkou kontaktu se škodlivými faktory prostředí. V budoucnu, když se stav pacienta zhorší, lze revidovat závěr MSEC.

V případě, že se příznaky onemocnění stanou příčinou výrazného omezení života, tj. člověk již nemůže pracovat ani při lehké práci, je pacientovi přidělena 2. skupina postižení.

U maligních nádorů, přítomnosti závažných neurologických příznaků, nevratných dysfunkcí životně důležitých orgánů, stejně jako v případě posledního stadia rakoviny, kdy se člověk nemůže o sebe postarat, dostane 1 skupinu postižení.

Při určování skupiny se zdravotním postižením se bere v úvahu mnoho faktorů: věk pacienta, stupeň malignity, zda došlo k operaci, jaké jsou důsledky atd., Proto komise rozhoduje pro každého pacienta individuálně, přičemž se spoléhá nejen na diagnózu, ale také na stav pacienta.

Prevence

Prevence rakoviny se obvykle odvíjí od zdravého životního stylu, vyhýbání se kontaktu s karcinogeny a ozařováním, vzdání se špatných návyků, zdravého stravování a prevence úrazů a infekcí [13]. Bohužel, kdyby bylo všechno tak jednoduché, problém mozkových nádorů by nebyl tak akutní. Možná v budoucnu budeme znát důvody pro vývoj mozkového astrocytomu a genetici se naučí „opravovat“ patologické geny, ale zatím se musíme omezit na výše uvedená opatření, abychom minimalizovali možné riziko. Tři prospektivní kohortní studie prokázaly souvislost mezi konzumací kofeinu (káva, čaj) a rizikem rozvoje gliomů u dospělých [14]. Studuje se možnost použití kmenových buněk k prevenci recidivy glioblastomu [15]

Astrocytom v mozku je onemocnění, které zanechává svou temnou stopu v lidském životě. Ale zatímco je nemoc v rané fázi, neměli byste to brát jako větu. Jedná se o zkoušku síly, víry, trpělivosti, příležitosti hodnotit svůj život jinak a udělat vše pro to, abyste znovu získali své zdraví nebo alespoň zachránili několik let více či méně naplňujícího života. Čím dříve je nemoc odhalena, tím větší je šance, že ji překonáte a vynoříte se z obtížné, ale nesmírně důležité bitvy. Koneckonců, každý okamžik života člověka má hodnotu, zejména ten, od kterého závisí budoucnost.

Astrocytom

Astrocytom je jedním z nejčastějších nádorů na mozku. Vnitřní část nádoru často obsahuje cysty, které mohou dorůst do velkých rozměrů a způsobit kompresi dřeně.

Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu délky života než astrocytomy vysoké malignity nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

V nemocnici Yusupov se zabývají diagnostikou a léčbou a astrocyty. Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením, které vám umožní přijímat všechny diagnostické služby.

Astrocytom v mozku: co to je

Astrocytom je gliový nádor na mozku, který se vyvíjí z astrocytů, neurogliálních buněk, které vypadají jako hvězdy nebo pavouci. Astrocyty podporují strukturní složku nervového systému mozku - neurony. Astrocyty ovlivňují pohyb látek ze stěny cévy do plazmatické membrány neuronu, podílejí se na růstu nervových buněk, regulují složení mezibuněčné tekutiny a mnoho dalšího. Astrocyty v bílé hmotě mozku se nazývají vláknité nebo vláknité. V šedé hmotě mozku převládají protoplazmatické astrocyty. Astrocyty plní funkci ochrany mozkových neuronů před chemickými látkami, úrazy, zajišťují výživu neuronů a podílejí se na regulaci průtoku krve mozkem.

Mozkové nádory nelze nazvat rakovinou, protože se nevyvíjejí z epiteliálních buněk, ale z buněk složitějších struktur. Maligní nádor na mozku prakticky nemetastazuje mimo mozek, ale mozek může být ovlivněn metastázami nádorů umístěných v jiných orgánech a tkáních těla. Maligní nádor na mozku se nemusí lišit od benigního nádoru. Mozkový nádor nemá jasnou hranici - proto je jeho úplné odstranění téměř nemožné. Obtíž při léčbě takových nádorů spočívá v tom, že mozek má hematoencefalickou bariéru, kterou neprochází mnoho protinádorových léků, mozek má svou vlastní imunitu. Mozkový nádor může ovlivnit celý mozek - samotný nádor se může vyvinout v jedné části mozku a jeho buňky se mohou nacházet v různých částech mozku.

Polyklonální mozkové nádory jsou nádor v nádoru. Patří mezi ně primární mozkové nádory. Potíž spočívá ve skutečnosti, že taková kombinace nádorů by měla být léčena různými skupinami léků - jeden z nádorů je necitlivý na léky k léčbě jiného typu nádoru. Důležitou roli v účinnosti léčby nádoru na mozku nehraje stanovení histologického typu novotvaru, ale umístění a velikost nádoru..

Příčiny výskytu

V současné době neexistují žádné údaje o příčinách vývoje nádoru z astrocytových buněk. Existuje názor, že některé negativní faktory mohou sloužit jako spouštěč pro vývoj nádoru:

 • ozáření. Ozařování často u pacientů vyvolává vývoj maligního nádoru na mozku. U pacientů podstupujících radioterapii se zvyšuje riziko vzniku astrocytomu;
 • dlouhodobé vystavení toxickým chemikáliím. Práce v nebezpečných průmyslových odvětvích může způsobit vývoj mozkových novotvarů.
 • onkogenní viry;
 • dědičná predispozice;
 • trauma;
 • věk pacienta. Některé typy nádorů postihují hlavně děti, jiné jsou častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let, třetí typ nádoru postihuje více starší lidi..

Při studiu příčin astrocytomů byly identifikovány dva typy poškozených genů.

Příznaky vývoje astrocytomu

Příznaky vývoje nádoru závisí na jeho umístění a velikosti. V závislosti na umístění může narušit koordinaci pohybu (nádor v mozečku), způsobit narušení řeči, zraku, paměti. Růst nádoru v levé hemisféře může způsobit ochrnutí pravé strany těla. Pacienta s nádorem na mozku trápí bolest hlavy, citlivost je narušena, objevuje se slabost, skoky krevního tlaku, tachykardie. Při poškození hypotalamu nebo hypofýzy se vyvinou endokrinní poruchy. Příznaky onemocnění závisí na umístění nádoru ve specifické části mozku odpovědné za určité funkce..

Hlavní

Když je astrocytom lokalizován v čelním laloku mozku, mají pacienti psychopatologické příznaky: pocit euforie, pokles kritiky jejich onemocnění, agresivita, emoční lhostejnost, psychika se může úplně zhroutit. Pokud je u pacientů poškozen corpus callosum nebo mediální povrch čelních laloků, dochází k narušení paměti a myšlení. S porážkou Brocovy zóny v čelním laloku dominantní hemisféry je zaznamenán vývoj motorických poruch řeči. U pacientů s nádory v zadních oblastech se vyvine paréza a paralýza na horních a dolních končetinách.

V případě poškození spánkového laloku se u pacientů mohou objevit halucinace: sluchové, chuťové, vizuální, které jsou po chvíli nahrazeny generalizovanými epileptickými záchvaty. Často vývoj sluchové agnosie - člověk nerozpozná dříve známé zvuky, hlasy, melodie. Astrocytom, který se nachází v časové oblasti, hrozí dislokací a vklíněním do týlního foramenu, v důsledku čehož je smrtelný výsledek téměř nevyhnutelný. Když je nádor lokalizován v temporálních a frontálních lalocích, pacienti často mají epileptické záchvaty.

Když je nádor mozkového laloku poškozen, dochází ke smyslovým poruchám, astereognóze, apraxii v opačné končetině (u apraxie jsou u lidí narušeny cílevědomé akce). U pacientů se objevují fokální epileptické záchvaty. Pokud jsou u praváků poškozeny spodní části levého temenního laloku, dochází k porušení řeči, počítání, psaní.

Astrocytomy v okcipitálním laloku mozku jsou diagnostikovány nejméně často. U pacientů s těmito nádory se objevují zrakové halucinace, fotopie, hemianopsie (ztráta poloviny zorného pole každého oka).

Sekundární

Jedním z hlavních příznaků mozkového astrocytomu je přítomnost paroxysmální nebo bolavé rozptýlené bolesti v hlavě. Bolest hlavy nemá jasnou lokalizaci; je způsobena intrakraniální hypertenzí. V raných stádiích onemocnění má bolest paroxysmální, bolavý charakter, postupem času se stává konstantní, což je spojeno s progresí nádoru.

U pacientů s astrocytomem v mozku se v důsledku komprese cest mozkomíšního moku, žilních cév zvyšuje intrakraniální tlak. Objevují se bolesti hlavy, zvracení, přetrvávající škytavka, kognitivní funkce a zraková ostrost. Těžké případy doprovází osoba upadající do kómatu.

Diagnostika: typy nádorů

Struktura maligních buněk rozděluje astrocytomy do dvou skupin:

 • fibrilární, hemistocytární, protoplazmatický.
 • pilocytic (pilocytic), subepidemal (glomerular), cerebellar microcystic.

Astrocytom má několik stupňů malignity:

 • první stupeň malignity - tento typ benigního nádoru roste pomalu, má malou velikost, je omezen ze zdravých částí mozku jakousi kapslí, málokdy ovlivňuje vývoj neurologického deficitu. Nádor je reprezentován normálními buňkami astrocytů, které se vyvíjejí ve formě uzliny. Reprezentantem takového nádoru je pilocytický astrocytom, pilocytický. Postihuje častěji děti a dospívající;
 • druhý stupeň malignity - novotvar roste pomalu, buňky se začínají lišit od normálních mozkových buněk, je častější u mladých lidí ve věku 20 až 30 let. Reprezentantem tohoto stupně malignity je fibrilární (difúzní) astrocytom;
 • třetím stupněm malignity je anaplastický astrocytom. Rychle rostou, nádorové buňky se velmi liší od normálních mozkových buněk, nádor má vysokou úroveň malignity;
 • čtvrtý stupeň - maligní glioblastom, buňky nevypadají jako normální mozkové buňky. Ovlivňuje důležitá centra mozku, rychle roste, je často nemožné takový nádor odstranit. Ovlivňuje mozeček, mozkové hemisféry, oblast mozku zodpovědnou za redistribuci informací ze smyslových orgánů - thalamus.

Časem se nádorové buňky prvního a druhého stupně degenerují a mění se na buňky třetího a čtvrtého stupně malignity. Degenerace nádoru z benigního na maligní novotvar se vyskytuje častěji u dospělých. Benigní nádory na mozku mohou být stejně život ohrožující jako maligní novotvary. Vše závisí na velikosti tvorby a umístění nádoru..

Astrocytoma pilocytic

Benigní astrocytom - pilocytický astrocytom nebo piloidní astrocytom, nádor prvního stupně malignity, který roste velmi pomalu. Ve většině případů se pilocytický astrocytom vyskytuje u dětí. Pilocytární astrocytom mozku se nejčastěji vyvíjí v mozkovém kmeni, mozečku a optickém nervu. Piloidní astrocytom v mozku nemá při histologickém vyšetření žádné známky atypie buněk.

Fibrilární astrocytom

Fibrilární astrocytom mozku nebo difúzní astrocytom mozku - druhý stupeň malignity. Difúzní astrocytom nemá jasné hranice mezi postiženou a zdravou mozkovou tkání, nejčastěji lokalizovanou v mozkových hemisférách.

Anaplastický astrocytom mozku

Vysoký stupeň malignity. Anaplastický astrocytom mozku - třetí stupeň. Novotvar nemá jasné hranice, roste velmi rychle a roste do mozkové tkáně. Nejčastěji postihuje muže ve věku od 40 do 70 let.

Léčba astrocytomu

Taktika léčby nádorů na mozku závisí na umístění nádoru, jeho velikosti a typu nádoru. Pro mladé pacienty existuje příznivá prognóza léčby difuzního astrocytomu za předpokladu, že je mozkový nádor zcela odstraněn. Anaplastický astrocytom je léčen pomocí kombinovaného přístupu - chirurgie, radiační terapie, polychemoterapie. Průměrná délka života je asi tři roky po operaci. Příznivá prognóza pro mladé lidi, kteří byli před operací v dobrém zdravotním stavu, za předpokladu, že byl nádor zcela odstraněn.

Pilocytický (piloidní) astrocytom se vyvíjí u dětí, má omezený růst, charakteristickou lokalizaci a morfologické rysy. Léčba nádorů má příznivou prognózu kvůli pomalému růstu a nízké malignitě. Léčba se provádí chirurgickým zákrokem a úplným odstraněním novotvaru, což je v některých případech nemožné kvůli umístění nádoru v hypotalamu nebo mozkovém kmeni. Některé typy piloidních astracytomů (hypotalamických) mají schopnost metastázovat.

Astrocytoma mozku: důsledky po operaci

Důsledky po operaci astrocytomu závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Benigní astrocytomy umístěné na přístupném místě poskytují lepší prognózu délky života než astrocytomy vysoké malignity nebo benigní astrocytomy umístěné na místě nepřístupném chirurgovi a s velkým nádorem. Po odstranění astrocytomu dochází často k recidivě nádoru, ke kterému dochází do dvou let po operaci. Čím dříve je nádor detekován, tím příznivější je prognóza jeho léčby..

Léčba astrocytomu v nemocnici Yusupov

V nemocnici Yusupov mohou pacienti podstoupit diagnostiku a léčbu astrocytomu.

Nemocnice je vybavena inovativním diagnostickým zařízením poskytujícím veškeré diagnostické služby. Můžete se zaregistrovat na konzultaci s onkologem telefonicky nebo prostřednictvím registračního formuláře na webu. Koordinující lékař odpoví na všechny vaše otázky.

Předpověď

Po chirurgickém odstranění nodulárních forem astrocytomu může dojít k dlouhodobé remisi (více než deset let). Difúzní astrocytomy jsou charakterizovány častými relapsy, a to i po kombinované léčbě.

U glioblastomu je průměrná délka života pacienta jeden rok s anaplastickým astrocytomem mozku - asi pět let.

U jiných typů astrocytomů je průměrná délka života mnohem delší; po odpovídající léčbě se vrátí k plnému životu a běžným pracovním činnostem.

Předpověď na celý život s astrocytomy v mozku

Onkologická onemocnění si každoročně vyžádají životy stovek tisíc lidí a jsou považována za nejtěžší ze všech stávajících nemocí. Když je pacientovi diagnostikován astrocytom mozku, měl by vědět, co to je a jaké je nebezpečí patologie.

Astrocytom je gliový nádor, obvykle maligní povahy, vytvořený z astrocytů a může postihnout osobu jakéhokoli věku. Takový růst nádoru je předmětem nouzového odstranění. Úspěch léčby závisí na tom, v jaké fázi je nemoc a k jakému typu patří..

Astrocytom - co to je

Astrocytom je typ gliového nádoru. Gliální buňky mají tvar hvězdy. Z tohoto důvodu se jim říká hvězdné buňky..

Astrocyty podporují ochrannou funkci neuronů v centrálním nervovém systému. Kromě toho tyto buňky zabraňují poškození neuronů, regulují stav průtoku krve mozkem a výživu neuronů. Pomocí astrocytů jsou odstraněny odpadní produkty těchto buněk centrálního nervového systému.

Faktory vyvolávající degeneraci astrocytomů do rakovinných buněk nejsou plně známy..

Toto onemocnění se vyskytuje častěji u mužů ve věku od 20 do 50 let. U dospělých toto onemocnění postihuje bílou hmotu mozkových hemisfér, zatímco u dětí postihuje hlavně mozeček a mozkový kmen. Možná lokalizace na spojnici s míchou.

Správa relapsů

V těchto případech je žádoucí provést stereotaxickou biopsii, aby se získal materiál pro morfologickou analýzu..

Pokud je tato manipulace také spojena s vysokým rizikem pro život pacienta, je taktika léčby přijata na základě závěru rady. Na základě údajů z neuroimagingu (MRI nebo CT) lékaři formulují předběžnou diagnózu (každý typ nádoru má na obrázcích své vlastní charakteristické rysy).

Gliové nádory mají tendenci se opakovat (opětovný růst), zejména maligní astrocytomy. Hlavními způsoby léčby relapsu jsou chirurgický zákrok, radiační terapie a chemoterapie. U malých ložisek lze použít stereotaktickou radiochirurgii.

Přístup je v každém případě individuální, protože závisí na stavu pacienta, době uplynulé po předchozí léčbě, funkčním stavu mozku. Během chemoterapie se používají různé režimy s následným hodnocením jejich účinnosti; u glioblastomů je možné předepsat cílený lék Avastin (bevacizumab).

V případě závažného celkového zdravotního stavu pacienta je indikována symptomatická léčba zaměřená na zmírnění příznaků onemocnění..

Přední kliniky v Izraeli

Fáze vývoje novotvaru

Pilocytární astrocytom je rozdělen do 2 podkategorií:

 • Jaderný atilismus.
 • Mitóza.
 • Šíření endotelu.
 • Nekróza.

Pilocytární astrocytom má malignitu 1. stupně. To znamená, že se výše uvedené příznaky neobjeví. Průběh novotvaru je klidný, prognóza je příznivá. Časem se nádory v mozku stávají maligními..

Piloidní astrocytom se změní na fibrilární, což souvisí s dalším stupněm malignity. Předpovědi vývoje těchto novotvarů se zhoršují. Mají jeden z příznaků, vývoj je rozptýlený. Proto je obtížnější s nimi zacházet..

V této fázi se v nádoru projevuje jaderný atilismus, mióza, proliferace. Vytváří metastázy ve zrychleném režimu, expanduje podél mozkových tkání. Stupeň 4 označuje glioblastom, ve kterém jsou přítomny 4 maligní vlastnosti. Poslední fáze je nejagresivnější a její délka života je 6 až 15 měsíců.

Klasifikace

V závislosti na složení buněk má astrocytom několik typů:

 1. Astrocytomy prvního stupně malignity jsou zase rozděleny do následujících typů:
 • Pilocytický (piloidní) astrocytom je benigní nádor. Tvoří se v optickém nervu, mozečku, mozkovém kmeni. Jeho hranice jsou jasně definovány. Nádor této kategorie roste pomalu. Tento typ nádoru je často diagnostikován u dětí;
 • Subependymální obrovský buněčný astrocytom je typ astrocytomu, který je nejčastěji diagnostikován u pacientů s tuberózní sklerózou. Lokalizace v laterálních komorách mozku mají buňky tohoto typu astrocytomu obrovskou velikost a spojují se do hlízovité uzliny;
 1. Difúzní astrocytom je také považován za benigní nádor, ale má tendenci k relapsu. Odkazuje na druhý stupeň malignity. Tato formace nemá žádné jasné hranice, šíří se pomalu, nemetastázuje. Mladí lidé do 30 let často trpí tímto typem astrocytomu. Difúzní astrocytom zahrnuje fibrilární nebo fibrilární-protoplazmatické, stejně jako hemistocytární typy. Vzácným typem astrocytomu stupně II je pleomorfní xanthoastrocytom, který je častěji diagnostikován u dětí s epilepsií;
 2. Anaplastický astrocytom má třetí stupeň malignity. Vzdělávání bez jasných hranic, s vlastnostmi intenzivního růstu. Je diagnostikována hlavně u mužů po 30 letech. Tento stupeň malignity zahrnuje také oligoastrocytom, který se vyznačuje tím, že obsahuje buňky různých typů astrocytomů;
 3. Glioblastom (astroblastom) je nejzhoubnější typ astrocytomu. Rychle metastázuje a ovlivňuje okolní tkáně.

60% mozkových novotvarů tvoří anaplastický astrocytom a glioblastom. Benigní typy astrocytomů se podle lékařských údajů nacházejí v 10% případů mozkových nádorů.

Předpověď

Prognóza života v astrocytomu, která vznikla v mozku, závisí na věku pacienta, stupni malignity nádorové struktury, morfologické struktuře, rychlosti růstu a proliferaci do okolních tkání. Prognóza života s rakovinou astrocytárního typu (vysoký stupeň) a difuzního astrocytomu (nízký stupeň), tvořeného v mozku, je považována za nepříznivou kvůli vysokému počtu relapsů, jejichž podíl je 60-80%. Prediktivní kritéria:

 1. Věk pacienta.
 2. Morfologická struktura novotvaru.
 3. Funkční stav, stav pacienta (Karnovského stupnice).
 4. Přítomnost souběžných onemocnění.
 5. Závažnost mozkové hypertenze.

Jedním z rozhodujících faktorů při tvorbě prognózy je dostupný resekční objem. Vzhledem k povaze růstu a intrakraniální (intrakraniální) lokalizaci nelze astrocytické nádory zcela odstranit, což negativně ovlivňuje délku života pacienta. Prognóza difuzního astrocytomu stupně 2 je relativně špatná.

To je způsobeno difuzním šířením nádorových buněk v mozkových strukturách, které je při neuroimagingu stěží patrné, což znemožňuje úplné odstranění. Tato forma je charakterizována tendencí k maligní transformaci (48-80% případů), což zhoršuje prognózu přežití. Statistiky ukazují, že průměrná délka života pacientů s diagnostikovaným difuzním astrocytomem vytvořeným v mozku po chirurgické léčbě je v průměru 5 let.

Důvody

Příčiny, které vedou k mozkovému astrocytomu, nejsou známy.

Existují však předpokládané faktory, které tuto nemoc vyvolávají:

 1. Dědičná predispozice. Pacienti s touto mozkovou patologií mají genetickou abnormalitu v genu TP53;
 2. Systematické vystavení záření a chemickým látkám na těle;
 3. Onkogenní viry;
 4. Přítomnost genetických chorob u lidí (hrudkovitá skleróza, Recklinghausenova choroba).

Diagnostika astrocytomu

Když se objeví první příznaky onemocnění, musíte kontaktovat neurologa. Při jmenování lékař shromáždí anamnézu, vyšetří pacienta a vyhodnotí stav nervového systému podle Karnovského stupnice.

Mezi další diagnostická opatření patří:

 1. MRI míchy (s kontrastem nebo bez něj).
 2. Pozitronová emisní tomografie.
 3. CT vyšetření.
 4. rentgen.
 5. EEG mozku (podle indikací).

Diagnostika astrocytomu míchy zahrnuje dodání laboratorních testů:

 • Obecný a biochemický krevní test.
 • Obecná analýza moči.

Pacient potřebuje další radu od terapeuta a neurochirurga.

Příznaky

Projevy symptomů patologie se dělí na obecné a ohniskové, v závislosti na typu a růstu nádoru..

Běžné příznaky se projevují tímto způsobem:

 • Zvýšený intrakraniální tlak;
 • Pacient má bolesti hlavy, které nezmírňují bolesti. Mučení závratě;
 • Objeví se snížená chuť k jídlu, nevolnost a zvracení;
 • Možné epileptické záchvaty.

V závislosti na progresi onemocnění a stupni jeho malignity se objevují fokální příznaky..

Příznaky patologie

Jako každý novotvar, astrocytomy v mozku mají charakteristické příznaky rozdělené na obecné a místní.

Běžné příznaky astrocytomu:

 • Letargie, neustálá únava.
 • Bolest hlavy. V takovém případě může bolet celá hlava i její jednotlivé části.
 • Křeče. Jsou to první varovné příznaky výskytu patologických procesů v mozku.
 • Poruchy paměti a řeči, duševní poruchy. Vyskytují se v polovině případů. Osoba, dlouho předtím, než se objeví výrazné příznaky nemoci, se stává podrážděným, temperamentním nebo naopak letargickým, roztržitým a apatickým.
 • Náhlá nevolnost, zvracení, často doprovázející bolest hlavy. Porucha začíná v důsledku stlačení centra zvracení nádorem, pokud se nachází ve čtvrté komoře nebo mozečku.
 • Zhoršená stabilita, potíže s chůzí, závratě, mdloby.
 • Ztráta nebo naopak zvýšení tělesné hmotnosti.

Všichni pacienti s astrocytomem v určitém stadiu onemocnění mají zvýšený nitrolební tlak. Tento jev je spojen s růstem nádoru nebo výskytem hydrocefalu. Při benigním růstu nádorů se podezřelé příznaky rozvíjejí pomalu a u maligních nádorů pacient během krátké doby zmizí..

Mezi místní příznaky astrocytomu patří změny, ke kterým dochází v závislosti na umístění patologického ložiska:

 • V čelním laloku: prudká změna charakteru, výkyvy nálady, paréza obličejových svalů, zhoršení čichu, nejistota, nestabilita chůze.
 • V temporálním laloku: koktání, problémy s pamětí a myšlením.
 • V temenním laloku: potíže s motorikou, ztráta citlivosti horních nebo dolních končetin.
 • V mozečku: ztráta stability.
 • V týlním laloku: zhoršení zrakové ostrosti, hormonální poruchy, zhrubnutí hlasu, halucinace.

Diagnostika

Diagnóza je stanovena s přihlédnutím k pacientovým stížnostem. Provádí se řada klinických vyšetření, která zahrnují:

 1. Neurologické vyšetření neurologem;
 2. Oční lékař určuje ostrost a zorné pole, provádí se oftalmoskopie;
 3. Zkoumá se vestibulární aparát a prahová audiometrie.

Mezi nástroje patří diagnostické metody, jako například:

 • Elektroencefalografie (EEG) a echoencefalografie (Echo-EG). Pomocí těchto dvou diagnostických metod je detekován intrakraniální tlak a přítomnost paroxysmální aktivity;
 • K určení zaměření tvorby nádoru je pacient odeslán na MRI a CT mozku;
 • Dalším účinným diagnostickým nástrojem je angiografie, která vám umožní objasnit vlastnosti přívodu krve do astrocytomu;
 • Pro přesnou diagnózu této patologie se provádí histologické vyšetření. Odběr biologického materiálu je možný pomocí stereotaxické biopsie nebo během operace.

Klinický obraz

Jakýkoli novotvar v mozku má podobné příznaky, bez ohledu na to, zda je benigní nebo maligní. Rozdíl spočívá pouze v umístění a velikosti nádoru.

Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. Projevuje se prasknutím hlavy, zhoršuje se předkloněním a ve vodorovné poloze, která je často doprovázena nevolností, někdy zvracením. Konvenční léky proti bolesti jsou neúčinné.

Epidemické útoky. Vyvíjejí se při podráždění motorických neuronů. Mohou se objevit velké záchvaty se ztrátou vědomí nebo ohniskem (konvulzivní záškuby určité svalové skupiny).

Fokální neurologické příznaky. Závisí na lokalizaci vzdělávání a jeho vlivu na mozková centra.

 • Paréza nebo ochrnutí končetin na jedné straně.
 • Afázie - poruchy řeči.
 • Agnosia - patologická změna ve vnímání.
 • Necitlivost nebo ztráta citlivosti na jedné straně těla.
 • Diplopia - dvojité vidění.
 • Snížená nebo ztracená vizuální pole.
 • Ataxie - zhoršená koordinace a rovnováha.
 • Udušení při polykání.

Kognitivní změny. Pokles paměti, pozornosti, nemožnosti logického myšlení. V případě poškození čelního laloku - duševní poruchy typu "čelní psychika".

Léčba

Způsob léčby astrocytomu se volí v závislosti na typu nádoru:

 1. Když je velikost nádoru až 3 cm, provádí se stereotaxické radiochirurgické odstranění formace. Za tímto účelem se na hlavu pacienta umístí stereotaxický rámec a při tomografické kontrole je nádor vystaven bodovému ozáření, aniž by byly vystaveny záření okolních tkání;
 2. Astrocytom je obvykle chirurgicky odstraněn kraniotomií. Pokud nádor roste a ovlivňuje nejbližší mozkovou tkáň, chirurgický zákrok je nevhodný. V těchto situacích se doporučuje paliativní chirurgický zákrok, který zmenší velikost nádoru, čímž se nádor připraví na použití záření nebo chemoterapie;
 3. Aby se snížil hydrocefalus, provádí se operace bypassu;
 4. Radiační terapie se používá, když je chirurgický zákrok nemožný nebo ke zmenšení velikosti nádoru při přípravě pacienta na operaci. Průběh radiační terapie je 10 až 30 sezení;
 5. Chemoterapie se často podává dětem a podává se po operaci, aby se snížilo riziko recidivy nádoru. V chemoterapii se cytostatika používají pomocí perorálních léků, které se podávají intravenózně.

Chcete znát náklady na léčbu rakoviny v zahraničí?

* Po obdržení údajů o nemoci pacienta bude zástupce kliniky schopen vypočítat přesnou cenu léčby.

Lidové léky

Onkologové nezakazují použití lidových prostředků v kombinaci s tradičními způsoby léčby. Bylinné přípravky jsou více zaměřeny na obohacení těla užitečnými stopovými prvky a vitamíny.

Aby se zabránilo bolestem hlavy a normalizovalo se krevní tlak, používají se odvary z třezalky tečkované a heřmánku. Směs bylin z jetele, bílého šeříku, tymiánu je také dobrá pro zmírnění bolesti hlavy.

Schopnost zvyšovat ochranné funkce těla má čaj vyrobený ze šípkových listů, malin, borůvek a máty. Je také dobré konzumovat med.

Před použitím jakýchkoli prostředků, které nabízí tradiční medicína, je nutné koordinovat jejich příjem s odborníkem, protože některé složky bylin mají kontraindikace.

Komplikace a důsledky

Astrocytom, a to i v benigní formě, má negativní vliv na strukturu mozku. Nádor narušuje funkci mozku, vede ke ztrátě zraku, paralýze, zničení nervového systému.

S progresí nádoru je mozek stlačen, což je často smrtelné.

Léčba nemoci

Jaká bude léčba astrocytomu v mozku, rozhodnou odborníci po provedení anamnézy a obdržení výsledků vyšetření. Při určování kurzu, ať už to bude chirurgie, ozařování nebo chemoterapie, lékaři berou v úvahu:

 • Věk pacienta.
 • Lokalizace a rozměry zaměření.
 • Malignita.
 • Závažnost neurologických příznaků patologie.

Ať už patří jakýkoli typ nádoru na mozku (glioblastom nebo jiný méně nebezpečný astrocytom), léčbu provádí onkolog a neurochirurg.

V současné době bylo vyvinuto několik metod terapie, které se používají buď v kombinaci, nebo samostatně:

 • Chirurgický, při kterém je tvorba mozku částečně nebo úplně vyříznuta (vše závisí na stupni malignity astrocytomu a na jeho velikosti). Pokud je ohnisko velmi velké, je po odstranění nádoru nutná chemoterapie a ozařování. Z nejnovějšího vývoje si talentovaní vědci všimnou konkrétní látky, kterou pacient pije před operací. Během manipulací jsou oblasti poškozené nemocí osvětleny ultrafialovým světlem, pod kterým rakovinné tkáně získávají růžový odstín. To značně usnadňuje postup a zvyšuje jeho účinnost. Speciální vybavení pomáhá minimalizovat riziko komplikací - počítač nebo zobrazovač magnetické rezonance.
 • Radiační terapie. Zaměřeno na odstranění novotvaru pomocí záření. Zdravé buňky a tkáně přitom zůstávají nedotčeny, což urychluje obnovení funkce mozku.
 • Chemoterapie. Poskytuje příjem jedů a toxinů, které inhibují rakovinné buňky. Tato metoda léčby způsobuje tělu méně škody než záření, proto se často používá při léčbě dětí. V Evropě byly vyvinuty léky, jejichž působení je zaměřeno na samotnou lézi, nikoli na celé tělo.
 • Radiochirurgie. Používá se relativně nedávno a je považován za řádově bezpečnější a účinnější než radiační terapie a chemoterapie. Díky přesným počítačovým výpočtům je paprsek směrován přímo do rakovinné zóny, což umožňuje minimální ozáření blízkých tkání, které nejsou ovlivněny lézí, a významně prodlužuje život oběti.

Předpověď a prevence

Astrocytom v mozku má špatnou prognózu a šance na úplné uzdravení jsou extrémně malé. To je způsobeno skutečností, že nádor má agresivní povahu. S touto patologií mají dokonce i benigní formace tu vlastnost, že se aktivně degenerují na maligní.

Důsledky po operaci závisí na několika faktorech: velikosti novotvaru, místě lokalizace a stupni šíření. Pokud je nádor umístěn na snadno přístupném místě a také nemá výraznou malignitu, dává to dobrou prognózu. Pokud je nádor umístěn na těžko přístupném místě pro chirurga a jeho velikost je velmi působivá, pak prognóza a přežití jsou výrazně horší. Účinnost léčby závisí na tom, jak včasná je patologie detekována.

I při astrocytomu stupně I není průměrná délka života delší než 5 let. U III a IV stupňů astrocytomu je prognóza obvykle zklamáním. Lidé s touto patologií nežijí déle než jeden rok..

V současné době nebyly studovány důvody pro rozvoj tohoto onemocnění, proto preventivní opatření pro toto onemocnění nebyla stanovena..

Prevence

Nelze pojistit proti tomuto typu nádoru, stejně jako proti jiným onkologickým onemocněním. Můžete však snížit riziko vážných patologií dodržováním některých doporučení:

 • Jezte správně. Odmítněte potraviny obsahující barviva a přísady. Zahrňte do stravy čerstvou zeleninu, ovoce, obiloviny. Jídla by neměla být příliš mastná, slaná a kořeněná. Je vhodné je vařit v páře nebo dusit..
 • Rozhodně se vzdát závislostí.
 • Sportujte, buďte častěji venku.
 • Chraňte se před stresem, úzkostí a úzkostí.
 • Pijte multivitamíny v období podzim-jaro.
 • Vyvarujte se poranění hlavy.
 • Pokud je to spojeno s vystavením chemickým látkám nebo záření, změňte místo výkonu práce.
 • Nevzdávejte se preventivních prohlídek.

Když se objeví první příznaky onemocnění, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Čím dříve je stanovena diagnóza, tím větší je šance pacienta na uzdravení. Pokud má člověk astrocytom, neměl by zoufat. Je důležité dodržovat předpisy lékařů a naladit se na pozitivní výsledek. Moderní lékařské technologie umožňují léčit taková onemocnění mozku v rané fázi a co nejvíce prodloužit život pacienta..

Diagnostická opatření

Vyšetření a vyšetření pacienta by měl provádět neurochirurg, neuropatolog, oftalmolog a lékař ORL. To je nutné k určení stupně symptomatických projevů, hloubky poškození laloků mozku a provedení diferenciální diagnostiky. Laboratorní krevní testy nejsou specifické, mohou naznačovat anémii, zvýšené ESR, leukocytózu.

Instrumentální metody


Na začátku vyšetření odborník předepíše elektroencefalografii, jejíž výsledky ukáží, zda existuje aktivita v ohniscích.
Při podezření na toto onemocnění je nutná elektroencefalografie. Výsledky budou indikovat přítomnost a stupeň zvýšeného intrakraniálního tlaku, paroxysmální aktivitu ložisek. To je nezbytné pro odlišení od epilepsie a jiných neurologických onemocnění. Echoencefaloskopie může vést k hlubšímu vyšetření pacienta.

Fibrilární protoplazmatický astrocytom vyžaduje použití technik, jako je CT a MRI. Zkoumají intrakraniální struktury ve vrstvách, indikují velikost formace, umístění vzhledem k sousedním oblastem, stupeň infiltrace do hemisfér. Tyto údaje jsou nezbytné k určení rozsahu chirurgického zákroku. Pomocí angiografie se stanoví stupeň přívodu krve do novotvaru.

Chcete-li studovat tkáň patologického procesu, musíte provést biopsii. To se provádí pomocí speciálního nástroje nebo během operace. Materiál je nezbytný k určení fáze procesu, stupně malignity buněk a přesné diagnózy. Další terapie a prognóza závisí na datech histologické studie biopsie..

Léčba astrocytomu míchy

Vzhledem k tomu, že většina astrocytomů míchy má relativně benigní průběh, jsou akce onkologa zaměřeny nejen na porážku, zastavení onkologického procesu, ale také na udržení, zlepšení funkčního stavu, kontrolu klinické remise a prevenci komplikací a relapsů, tedy úplné uzdravení.

Hlavní účinnou léčbou nádoru v míše je radiační terapie, která proces zpomaluje. Pokud je však možné odstranění, používá se také chirurgický zákrok, který je schopen zcela eliminovat tvorbu.

U glioblastomů existují často kontraindikace pro chirurgický zákrok, protože excize nádoru může vést k smrti. Vzhledem k syndromu silné bolesti je nutná úleva od bolesti, k potlačení cerebrálního edému je třeba užívat narkotické nebo nenarkotické léky proti bolesti, protizánětlivá diuretika.

Patologie

Zanechte žádost u Izraelské lékařské asociace, abyste zjistili přesnou cenu za vyšetření pilocytického astrocytomu na různých klinikách v zemi.

Lokalizace

Pilocytární astrocytom mozečku je nejčastějším typem onkologického onemocnění. Druhé místo zaujímá vizuální dráha, kde nádory vznikají hlavně na pozadí neurofibromatózy typu 1. Patologický proces může začít v jakékoli oblasti mozečku; mnoho nádorů zahrnuje jak červa, tak hemisféru.

Obecně platí, že pilocytické astrocytomy obvykle vyrůstají ze struktur střední linie:

 • mozeček: 60%;
 • vizuální dráha (optický nerv, chiasma, hypotalamus, vizuální záření Graziole): 25-30%, nejčastěji na pozadí neurofibromatózy typu 1;
 • vzácné léze: mozkový kmen, mozkové hemisféry - obvykle u dospělých, mozkové komory, hřbetní Paříž, mícha.

Mikroskopické vlastnosti

Termín "pilocytický" se týká prodloužených výrůstků podobných vlasům z buněk novotvaru. Charakteristickým rysem pilocytických astrocytomů je přítomnost Rosenthalových eozinofilních vláken; hyalinizace cév je běžná. Histologické vlastnosti jsou heterogenní i v rámci stejného nádoru; některé fragmenty kopírují vlastnosti difuzního astrocytomu a dokonce i oligodendrogliomu.

Imunofenotyp

Imunohistochemie odráží astrocytovou diferenciaci:

 • GFAP: pozitivní;
 • S100: pozitivní;
 • OLIG2: pozitivní;
 • mutace IDH R132H: negativní;
 • protein p53: negativní nebo nízký.

Genetika

U pilocytických astrocytomů, stejně jako u pleomorfních xanthoastrocytomů, se často vyskytují mutace v genu BRAF (asi v 70% případů). Je však třeba poznamenat, že těmto nádorům chybí mutace IDH a TP53.

Jiné typy nádorů - video

Anaplastický astrocytom je nebezpečnější, vyznačuje se zrychleným vývojem. Nemoc se rychle rozvíjí, prognóza je špatná. Protože nádor roste hluboko v mozkové tkáni, chirurgický zákrok není vždy možný. Tato forma onemocnění se objevuje u pacientů ve věku 35-55 let..

Největším nebezpečím je glioblastom. Konečná fáze vývoje astrocytomu, ve které postižené fragmenty mozku odumírají. Různé typy léčby těchto onemocnění nejsou nijak zvlášť účinné. Porucha je diagnostikována častěji u pacientů starších 40 let.

Difúzní astrocytom: prognóza

Průměrná délka života pacientů s difuzním astrocytomem, kteří podstoupili komplexní léčbu, je 6-8 let. Mnoho lidí však vede naplňující životní styl. I bez chirurgického zákroku se nádor může vyvíjet po mnoho let, aniž by způsoboval intrakraniální hypertenzi, takže prognóza těchto gliomů je obecně příznivá..

Dobrými faktory pro pacienty jsou mladý věk, dobré zdraví, malá velikost nádoru. Přežití je také ovlivněno možností úplné resekce..

Prognóza se prudce zhoršuje transformací difuzního astrocytomu na anaplastický. V tomto případě ani komplexní léčba neprodlouží život pacienta déle než 2–3 roky..

Příznaky fibrilárního astrocytomu v mozku

Klinické projevy astrocytomů do značné míry závisí na velikosti nádoru a jeho umístění. Po dlouhou dobu mohou příznaky rozvoje tvorby nádorů v mozku chybět. To komplikuje proces včasné detekce tohoto patologického stavu..

Jak roste a postupuje, může difúzní astrocytom způsobit následující příznaky:

 • časté bolesti hlavy;
 • změny nálady;
 • rázy krevního tlaku;
 • zvracení;
 • nevolnost;
 • zrakové postižení;
 • záchvaty závratí;
 • obecná slabost;
 • nespavost;
 • poruchy řeči.

U některých pacientů je na pozadí nádoru v temporálním laloku mozku pozorováno zhoršení paměti a zhoršená koordinace pohybů. Při poškození okcipitální oblasti mohou takové nádorové formace způsobit vzhled sluchových, hmatových a vizuálních halucinací.

Jak nemoc postupuje, mohou se u pacientů objevit záchvaty a závažné epileptické záchvaty. V případě nepříznivého průběhu onemocnění jsou možné poruchy citlivosti končetin..

Pacientova chuť k jídlu často klesá. Je pozorována rychlá ztráta hmotnosti. Snížená účinnost. Anémie a související klinické projevy mohou postupovat.

Příčiny výskytu

Přesné důvody pro rozvoj patologie dosud nebyly stanoveny. Existuje celá řada teorií týkajících se etiologie astrocytomů. Někteří vědci se domnívají, že tyto nádory mohou být způsobeny genetickou poruchou. Předpokládá se, že někteří lidé od narození mají předpoklady pro vznik takových novotvarů, ale možnost nástupu znovuzrození do značné míry závisí na vlivu různých vnitřních a vnějších nepříznivých faktorů..

Genetickou teorii podporuje skutečnost, že v rodinné anamnéze lidí s astrocytomy jsou často odhaleny případy vývoje těchto novotvarů. Kromě toho se často takové nádory začínají vyvíjet na pozadí jiných dědičných onemocnění mozku, včetně tuberózní a tuberózní sklerózy, von Hippel-Lindauova syndromu, neurofibromatózy atd..

Mimo jiné vyniká řada vnějších a vnitřních faktorů, které mohou přispět k nástupu degenerace tkání. Tyto zahrnují:

 1. ionizující radiace;
 2. pracovat v nebezpečných průmyslových odvětvích;
 3. poruchy imunity;
 4. traumatické zranění mozku;
 5. kouření a zneužívání alkoholu;
 6. hormonální poruchy;
 7. endokrinní onemocnění;
 8. virové infekce.

U lidí s dědičnou predispozicí k rozvoji astrocytomu může vliv těchto vnějších a vnitřních nepříznivých faktorů způsobit nástup degenerace mozkové tkáně.

Stupeň maligního procesu

Astrocytomy, které se tvoří z gliových buněk, jsou klasifikovány do 4 stupňů v závislosti na riziku maligní transformace, včetně:

 • pilocytic;
 • fibrilární difúzní;
 • anaplastický;
 • glioblastom.

Pilocytární astrocytom se vyznačuje benigním průběhem. Roste pomalu a nezpůsobuje metastázy. Nejčastěji se tyto novotvary tvoří v mozečku nebo v mozkovém kmeni..

Fibrilární typ patologie má příznivou prognózu. Takové novotvary rostou pomalu a nemetastazují. Takové nádory dobře reagují na léčbu..

Anaplastická forma astrocytomu je charakterizována maligním růstem. Vyvíjí se častěji u lidí ve věku 30 až 50 let. Častěji muži trpí touto patologií. Vzhledem k jeho invazi do všech zdravých vrstev mozku je tento novotvar obtížně léčitelný..

Prognóza této formy patologie je extrémně nepříznivá, protože tento novotvar může být v krátké době znovuzrozen do nádoru 4. stupně malignity.

Nejnebezpečnějším je glioblastom. Takový novotvar se vyznačuje extrémně agresivním průběhem a často se stane příčinou smrti do jednoho roku po zjištění patologie. Tento nádor je schopen metastáz a rychle roste ve všech vrstvách mozku, což vede k porušení jejich funkce. Nejběžnější forma astrocytomu se vyskytuje u mužů od 40 do 70 let..